عناوین دروس دوره معماری داخلی مختص دانش پذیران

 

تـــــــــــــــرم اول

مبانی معماری داخلی

20ساعت

مبانی رنگ

15ساعت

دکوراسیون-اصول ترکیب و چیدمان

20ساعت

نقشه کشی

15ساعت

اسکیس-راندو

20ساعت

 AUTOCAD

20ساعت  

تـــــــــــــــرم دوم

شناخت مواد و مصالح                                                                 

15 ساعت

نورپردازی

15ساعت

اکوستیک

15ساعت

طراحــی معماری داخلی1(مسکونی-اداری)                                         

30ساعت

3DMAX                                                                                

20ساعت

REVIT                                                                                   

20ساعت

تـــــــــــــــرم سوم

طراحی محوطه

15ساعت

بازاریابی و قراردادها

10ساعت

کارگاه عملی معماری داخلی

15ساعت

طراحــی معماری داخلی2(آموزشی-تجاری)

30ساعت

V-RAY

15ساعت

PHOTO SHOP

15ساعت

 

عناوین دروس دوره معماری داخلی مختص معماران


مبانی معماری داخلی

20ساعت

مبانی رنگ

15ساعت

شناخت مواد و مصالح

15 ساعت

نورپردازی  و اکوستیک

20ساعت

طراحی محوطه

15ساعت

بازاریابی و قراردادها

10ساعت

کارگاه عملی معماری داخلی

15ساعت

طراحــی معماری داخلی 1(مسکونی - اداری)

30ساعت

طراحــی معماری داخلی2 (آموزشی - تجاری)

30ساعت


هزینه برگزاری دوره های عالی معماری داخلی مختص معماران با حداقل 150 ساعت دوره آموزش برابر با 900,000 هزار تومان و هزینه کلاس ها برای دیگر دانش پذیران با حداقل 300 ساعت دوره آموزش برابر با 1,800,000 هزار تومان می باشد.