لیست خبرها

 
  لینک آزمون مرحله ششم- جامع دوم کاردانی به کارشناسی 97/04/29
   آخرین مهلت انتخاب مناطق مصاحبه دکتری معماری 97 دانشگاه آزاد 97/04/25
  ابلاغ آیین نامه آموزشی جدید دکتری معماری 97 97/04/23
  عدم تغییر سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد 97/04/23
   لینک آزمون مرحله پنجم - جامع اول کاردانی به کارشناسی 97/04/22
   تمدید مهلت انتخاب رشته ارشد معماری 97 دانشگاه آزاد 97/04/21
  ثبت یکپارچه نتایج مصاحبه های دکتری معماری 97 آزاد 97/04/21
   اطلاعیه دانشگاه آزاد در خصوص پرینت فرم اولیه مصاحبه دکتری معماری 97 97/04/21
  مسابقه طراحي خلاقانه يك قـــاب 97/04/18
  آغاز انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 دانشگاه آزاد 97/04/16
12345678910...