شرایط و نحوه ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون (استعدادهای درخشان) دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۷ منتشر شد.

کلیه حائزین شرایط درخواست کننده دوره کارشناسی ارشد شامل استعدادهای برتر و فارغ التحصیلان ممتاز سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی براساس معدل و سایر شرایط ذکر شده بر اساس ظرفیت ۱۰ درصدی برای هریک از رشته / محل های انتخابی گزینش علمی خواهند شد.


شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون آزاد ۹۷
۱- شرط معدل پذیرش ارشد بدون کنکور ۹۷ آزاد:

حداقل معدل ۱۶ برای رشته های غیر علوم انسانی و ۱۷ برای رشته های علوم انسانی.
۲- سنوات تحصیلی داوطلبان ارشد استعداد درخشان آزاد ۹۷:

پذیرش دانش آموختگان واجد شرایط در هر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقط در همان سال در رشته همنام و متجانس امکان پذیر است.

تذکر مهم: متقاضیان شرکت در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون استعدادهای درخشان باید رشته متجانس و همنام با رشته فارغ التحصیلی دوره کارشناسی خود را در مجموعه انتخاب نمایند و در زمان ثبت نام از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده باشند.

۳- دانشجویانی که دارای دروس معادل سازی شده باشند، شامل پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) نمی شوند.

۴- دانش آموختگان (کارشناسی ناپیوسته) رشته هایی که براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حداقل ۵ نیمسال تعریف شده باشد میتوانند از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند (این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشگاهی نمی شود و تنها سرفصل مصوب ملاک عمل خواهد بود).

۶- ترم تابستانی و مرخصی بدون احتساب سنوات جزء نیمسال های تحصیلی محسوب نمی شوند مشروط به این که تعداد نیمسال های تحصیلی برای دوره کارشناسی پیوسته ۸ نیمسال و برای دوره کارشناسی ناپیوسته ۴ نیمسال بیشتر نشود.

۷- دانشجویانی که طول مدت تحصیلشان به دلایلی خارج از اختیار خود (مانند بیماری، مأموریت والدین یا همسر، ازدواج و طلاق و یا به دلیل زایمان) حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز این شیوه نامه شود درصورت تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

۸- تغییر رشته/گرایش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع می باشد.
۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۷ آزاد:

داوطلبان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون (استعدادهای درخشان) مجاز به انتخاب حد اکثر ۱۰۰ رشته/محل از یک مجموعه از دفترچه راهنما می باشند.
زمان ثبت نام ارشد بدون آزمون آزاد ۹۷: