نتایج نهایی دوره دکتری معماری سال ۹۷ دانشگاه آزاد اواخر هفته جاری اعلام خواهد شد.

نتایج نهایی دوره دکتری معماری سال ۹۷ دانشگاه آزاد در سایت مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه در نشانی اینترنتی www.azmoon.org اعلام خواهد شد.

متقاضیان شرکت کننده در مصاحبه دوره دکتری  معماری دانشگاه آزاد باید برای اطلاع از نتایج قبولی و نحوه ثبت نام به سایت مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه مراجعه کنند.