شرایط شرکت در قرعه کشی:

روی لینک کلیک کنید و مشخصات خودتان را وارد نمایید و شماره 20 نفر از دوستان معمارتان را بنویسید.

فقط باید دوستانی را معرفی کنید که قبلا از خدمات موسسه ما استفاده نکرده باشند.

لینک قرعه کشی 50 میلیونی جشنواره رمضان

تا اخر ماه مبارک رمضان فرصت باقی است.

برنده 50  میلیونی ما باشید.