• بررسی میانگین درس ها و اهمیت هر درس
  • بررسی درصد های لازم برای قبولی در دانشگاه های سراسری
  • اواویت بندی منابع با توجه به زمان باقی مانده
  • نحوه برنامه ریزی و مدیریت زمان
  • مشاوره با رتبه های برتر سال گذشته

سخنران :دکتر سعیدی پور
زمان :پنجشنبه 23خرداد ساعت16
رزرو الامی است .
برای رزرو و اطلاغات بیشتر با شماره های 88945640-88945643 تماس بگیرید .