ردیف

آزمون

تاریخ

قیمت تومان

1

آزمون خودسنجی اول

2اسفند

رایگان

2

آزمون خودسنجی دوم

12اردیبهشت

رایگان

3

آزمون 25% اول

26 اردیبهشت

60.000

4

آزمون 50% اول

23خرداد

78.000

5

آزمون 75% اول

6تیر

78.000

6

آزمون جامع اول

20تیر

110.000

7

آزمون جامع دوم

27تیر

110.000

8

آزمون جامع سوم

3مرداد

110.000

جمع کل

546.000

ازمون ها به صورت حضوری برای داوطلبان تهران و به صورت آنلاین برای شهرستان برگزار می شود.

برای ثبت  نام در آزمون های آزمایشی با شماره های زیر تماس بگیرید.

02188945640

02188945643