نتایج انتخاب رشته داوطلبان آزمون دکتری 1397 سراسری از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

نتایج دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور اعلام شد. داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از وضعیت نتیجه انتخاب رشته خود مطلع شوند.