به همت دپارتمان دکتری آکادمی تخصصی معماری، جلسات توجیهی و آموزشی برای ارایه اطلاعات مورد نیاز داوطلبان آزمون دکتری معماری در مورد نحوه انتخاب دانشگاه و شرایط هر دانشگاه برگزار گردید. در طی این جلسات که در هفته گذشته به صورت گروهی برگزار شد موارد مورد نیاز داوطلبان  در مورد نحوه آماده سازی پورتفولیو و رزومه جهت شرکت در آزمون مصاحبه دکتری معماری و موارد مشابه مطرح گردید. و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

       همچنین در طی هفته گذشته مشاوره حضوری به صورت فردی برای داوطلبان آزمون دکتری معماری با رویکرد چگونگی شرکت در جلسات مصاحبه آزمون دکتری معماری برگزار شد. در طی این جلسات بررسی رزومه،پایان نامه، مقالات وشرایط هر فرد انجام شد و پیشنهاداتی برای ارتقاء شرکت کنندگان به آنها ارائه گردید