منابع آزمون نظام مهندسی معماری

 (منابع آزمون ورود به حرفه مهندسان معمار)

    دقت داشته باشید که لیست حاضر آخرین بروز رسانی منابع اعلام شده برای آزمون نظام مهندسی معماری است،اما این منابع حدود دو ماه قبل از برگزاری هر آزمون بروزرسانی می شود. به همین دلیل برای دریافت آخرین اطلاعات درباره منابع آزمون نظام مهندسی معماری در شبکه های اجتماعی اعلام شده در این صفحه (شبکه های اجتماعی دپارتمان نظام مهندسی آکادمی تخصصی معماری) عضو شوید و یا با شرکت در همایش های رایگان آشنایی با ابعاد مختلف آزمون نظام مهندسی معماری که هر ماه در آکادمی تخصصی معماری برگزار می شود از آخرین اطلاعات و تغییرات آزمون مطلع شوید.

 33 20 20 88 - 021

40 56 94 88 - 021

منابع آزمون نظام مهندسی معماری -رشته طراحی معماری

از کتاب های مقررات ملی ساختمان کتابهای ذیل به عنوان منبع اعلام شده اند:

 • مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (ویرایش 1395).
 • مبحث چهارم: الزامات عمومي ساختمان (ویرایش 1396).
 • مبحث هشتم :طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي (ویرایش 1392).
 • مبحث يازدهم :اجراي صنعتي ساختمان‌ها (ویرایش 1392).
 • مبحث پانزدهم :آسانسورها و پلکان برقي، (فقط ضوابط مربوط به طراحي). (ویرایش 1392)
 • مبحث هجدهم : عايق‌بندي و تنظيم صدا (ویرایش 1396).
 • مبحث نوزدهم :صرفه‌جويي در مصرف انرژي (ویرایش 1389).
 • مبحث بيستم : علائم و تابلوها (ویرایش 1396).
 • مبحث بيست و يكم :پدافند غير عامل (ویرایش 1395).

 

از سایر کتاب ها و مباحث عناوین ذیل به عنوان منبع اعلام شده اند:

 • مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري
 • مباني طراحي معماري *
 • جزئيات اجرائي ساختمان *
 • ضوابط بلند مرتبه سازي *
 • ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين
 • حل تشریحی سوالات آزمونهای نظام مهندسی معماری -جلد سوم: آزمون طراحی معماری -انتشارات آکادمی تخصصی معماری.

 * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

 • در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
  آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

.برای دریافت آخرین اطلاعات به روز شده درباره آزمون نظام مهندسی معماری به شبکه های اجتماعی دپارتمان نظام مهندسی آکادمی تخصصی معماری که در این صفحه معرفی شده اند زیر مراجعه کنید.

برای دیدن کارنامه های قبولی آزمون نظام مهندسی معماری - رشته طراحی معماری اینجا را ببینید.

منابع آزمون نظام مهندسی معماری -رشته نظارت معماری

از کتابهای مقررات ملی ساختمان کتابهای ذیل به عنوان منبع اعلام شده اند:

 • مبحث دوم :نظامات اداري (ویرایش 1384).
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق  (ویرایش 1395).
 • مبحث چهارم: الزامات عمومي ساختمان (ویرایش 1396).
 • مبحث پنجم :مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني (ویرایش 1396).
 • مبحث هفتم : پي و پي‌سازي (ویرایش 1392).
 • مبحث هشتم :طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي (ویرایش 1392).
 • مبحث نهم :طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه - (ويرايش چهارم 1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه
 • مبحث دهم : طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي (ویرایش 1392).به همراه غلط‌نامه مربوطه
 • مبحث يازدهم : اجراي صنعتي ساختمان‌ها (ویرایش 1392).
 • مبحث دوازدهم :ايمني و حفاظت كار در حين اجرا (ویرایش 1392).
 • مبحث سيزدهم :طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها (ویرایش 1395).
 • مبحث چهاردهم :تأسیسات مکانیکی (ویرایش 1396).به همراه غلط نامه مربوطه
 • مبحث پانزدهم :آسانسورها و پلکان برقي (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (ویرایش 1392).
 • مبحث شانزدهم :تأسیسات بهداشتی (ویرایش 1396).
 • مبحث هفدهم :لوله‌كشي گاز طبيعي (ویرایش 1389).
 • مبحث هجدهم : عايق‌بندي و تنظيم صدا(ویرایش 1396).
 • مبحث نوزدهم :صرفه‌جويي در مصرف انرژي (ویرایش 1389).
 • مبحث بيستم :علائم و تابلوها (ویرایش 1396).
 • مبحث بيست و يكم :پدافند غير عامل(ویرایش 1395).
 • مبحث بيست و دوم :مراقبت و نگهداري از ساختمانها (ویرایش 1392).

از سایر کتابها و مباحث عناوین ذیل به عنوان منبع اعلام شده اند:

- براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

 • در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
  آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

.برای دریافت آخرین اطلاعات به روز شده درباره آزمون نظام مهندسی معماری  به شبکه های اجتماعی دپارتمان نظام مهندسی آکادمی تخصصی معماری که در این صفحه معرفی شده اند زیر مراجعه کنید.

برای دیدن کارنامه های قبولی آزمون نظام مهندسی معماری - رشته نظارت معماری اینجا را ببینید.

منابع آزمون نظام مهندسی معماری -رشته اجرا معماری

از کتابهای مقررات ملی ساختمان کتاب های ذیل به عنوان منبع اعلام شده اند:

 • مبحث دوم : نظامات اداري (ویرایش 1394).
 • مبحث سوم : حفاظت ساختمانها در مقابل حريق  (ویرایش 1395).
 • مبحث چهارم : الزامات عمومي ساختمان (ویرایش 1396).
 • مبحث پنجم : مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني (ویرایش 1396).
 • مبحث هفتم : پي و پي‌سازي (ویرایش 1392).
 • مبحث هشتم : طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي (ویرایش 1392).
 • مبحث نهم : طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه - (ويرايش چهارم 1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه  
 • مبحث دهم : طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي (ویرایش 1392).به همراه غلط‌نامه مربوطه  
 • مبحث يازدهم : اجراي صنعتي ساختمان‌ها (ویرایش 1392).
 • مبحث دوازدهم : ايمني و حفاظت كار در حين اجرا (ویرایش 1392).
 • مبحث سيزدهم : طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها (ویرایش 1395).
 • مبحث چهاردهم : تأسیسات مکانیکی  (ویرایش 1396)به همراه غلط نامه مربوطه
 • مبحث پانزدهم : آسانسورها و پلکان برقي (فقط ضوابط مربوط به طراحي (ویرایش 1392).
 • مبحث شانزدهم : تأسیسات بهداشتی (ویرایش 1396).
 • مبحث هفدهم : لوله کشی گاز طبیعی (ویرایش 1389).
 • مبحث هجدهم : عايق‌بندي و تنظيم صدا (ویرایش 1396).
 • مبحث نوزدهم : صرفه‌جويي در مصرف انرژي (ویرایش 1389).
 • مبحث بيستم : علائم و تابلوها (ویرایش 1396).
 • مبحث بيست و يكم : پدافند غير عامل (ویرایش 1395).
 • مبحث بيست و دوم : مراقبت و نگهداري از ساختمانها (ویرایش 1392).

از سایر کتابها و مباحث عناوین ذیل به عنوان منبع اعلام شده اند:

 * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
•  در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

.برای دریافت آخرین اطلاعات به روز شده درباره آزمون نظام مهندسی معماری به شبکه های اجتماعی دپارتمان نظام مهندسی آکادمی تخصصی معماری که در این صفحه معرفی شده اند زیر مراجعه کنید.

برای دیدن کارنامه های قبولی آزمون نظام مهندسی معماری - رشته اجرا معماری اینجا را ببینید.

برای دیدن اطلاعات کلاس های آنلاین آزمون نظام مهندسی معماری - ویژه داوطلبان شهرستانها  اینجا را ببینید.


براي دريافت اطلاعات به روز  در شبكه هاي اجتماعي دپارتمان نظام مهندسي آكادمي تخصصي معماري ( تلگرام و ایسنتاگرام ) به آدرس زیر دنبال کنید:

@Memar_nezam

و ارتباط با مشاورین تخصصی و مدیرگروه نظام مهندسی آکادمی تخصصی معماری:

@memarico1

اطلاعات بيشتر :

021-88945640

021-88202033-34

پاسخگویی آنلاین ( تلگرام و واتس آپ) :

09108820077