رزومه جناب مهندس زین العابدین افلاطونیان                                                                                                       

مدرس دوره طراحی"امادگی ازمون نظام مهندسی اکادمی تخصصی معماری"

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد معماری 

سوابق تحصیلی :

 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

 

 تجارب شغلی و شخصی:

 - تهران، سال ١٣٧٠: شرکت فرآیند معماری.(سمت: نقشه کش معماری)                                                  

 - تهران، سال ١٣٧١: مهندسین مشاور طرح زجاج.(سمت: نقشه کش فاز٢)                                                  

 - تهران، سال (١٣٧٤-١٣٧٣-١٣٧٢): سازمان عمران و مسکن بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی واحد عمران شهرک قدس(شهرک غرب) گروه مشاور و خدمات مهندسی.(سمت: طراح و نقشه کش فاز٢)

- تهران، سال ١٣٧٥: فعالیتهای شخصی.(شامل:طراحی و ماکت سازی حرفه ای)

- تهران، سال ١٣٧٦: شرکت توسعه خانه سازی.(سمت:کارشناس معماری)

- تهران، سال (١٣٧٨-١٣٧٧): فرماندهی مهندسی ساختمان و تاسیسات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.

(سمت: کارشناس معماری)- (خدمت سربازی)

- یزد، سال ١٣٧٩: سازمان میراث فرهنگی کل استان یزد.(سمت: کارشناس واحد حفظ واحیاء)

- تهران، سال ١٣٨٠: شرکت شخصی گروه مهندسین مشاورعمران و معماری.(سمت: مسئول واحد معماری)

- تهران، سال ١٣٨٠: شرکت پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی نیان فلز کیهان.(سمت: مسئول کارگاه)

- کرج، سال (١٣٨٣-١٣٨٢-١٣٨١): پژوهشگاه مواد و انرژی.(سمت: مدیر طرحهای عمرانی)

- ابهر،ازاسفندماه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.(سمت: عضو هیأت علمی- مربی پایه10)

دانشکده معماری.(سمت: مدیر گروه کارشناسی نا پیوسته معماری)

- ابهر، سال (1393-١٣91): دانشکده معماری.(سمت: مدیر گروه کارشناسی پیوسته معماری)

- تهران، زمستان ١٣٨٤: ساخت ماکت برج باغ جردن.(کارفرما: شرکت تریدی وال)

- تهران، زمستان ١٣٨٥ وبهار١٣٨٦: ستاد بزرگداشت روزوهفته معماری.(سمت: قائم مقام ستاد)

- تهران، تابستان ١٣٨٦: تهیه نقشه های فاز٢پروژه:(هتل آپارتمان سرعین)

طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی برای افراد حقیقی به صورت شخصی یا با همکاری دفاتر حقیقی.(سمت: طراح و ناظر)

طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی افراد حقیقی به صورت شخصی یا با همکاری دفاتر حقیقی.(سمت:طراح و ناظر)

- کرج،(١٣93 - 1392-1391): شرکت مهندسی معماری و معماری داخلی فرا فرم معماری.(سمت:همکارومشاور فنی واجرایی)

- ابهر،دیماه 1395: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، مدیر گروه رشته معماری(کلیه مقاطع:کاردانی،کارشناسی وکارشناسی ارشد)

- کرج،تیرماه 1396: عضو کمیته تخصصی گروه معماری استان البرز

سوابق آموزشی:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک (گروه عمران) به مدت ٣ ترم.

دانشگاه علمی کاربردی ساختمان و شهرسازی یزد (گروه معماری) به مدت ١ ترم.

- سال(١٣٨١-١٣٨٠): مرکز آموزش عالی علمی کاربردی حوزه هنری سوره- تهران (گروه معماری) به مدت ٣ ترم.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر (گروه معماری) به مدت30 ترم.

- نیمسال دوم سال تحصیلی(٨٣-١٣٨٢) تا کنون : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (گروه: برق-عمران- معماری) به مدت 28 ترم.

موسسه آموزشی خانه عمران- تهران(کلاسهای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد)به مدت ٣ دوره.

- سال(١٣٨7-1386-1385 -١٣٨4): دانشگاه علمی کاربردی ساختمان و شهرسازی تهران (گروه معماری) به مدت ٦ پودمان.

- نیمسال اول سال تحصیلی(٨٧-١٣٨٦): دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- دانشکده سماء (گروه معماری) به مدت ١ ترم.

دانشگاه علمی کاربردی ابهر(گروه معماری) به مدت ٣ ترم.

- سال(١٣٨٩-١٣٨٨) و نیمسال دوم (91-1390) و نیمسال دوم (95-1394) و نیمسال اول(96-1395) ونیمسال اول(97-1396): دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (گروه معماری) به مدت 7 ترم.

موسسه آموزشی اندیشه سرای شریف- تهران(کلاسهای آمادگی آزمون ورود به پایه3 نظام مهندسی در درس عناصر و جزئیات ساختمانی)6 دوره.

- تابستان سال(١٣٩1): انجمن مهندسین معماری- تبریز(کلاسهای آمادگی آزمون ورود به پایه3 نظام مهندسی در درس عناصر و جزئیات ساختمانی) 1 دوره.

- تابستان سال(١٣٩1): موسسه آموزشی دانشیار- تهران(کلاسهای آمادگی آزمون ورود به پایه3 نظام مهندسی در درس عناصر و جزئیات ساختمانی) 1 دوره.

-  سال(1394-1393-1392-1391): (کلاسهای آمادگی آزمون ورود به پایه 3 نظام مهندسی دردرس عناصر و جزئیات ساختمانی) 5 دوره.

- تابستان سال(١٣٩2): نظام مهندسی استان فارس-شیراز(کلاسهای آمادگی آزمون ورود به پایه 3 نظام مهندسی در درس عناصر و جزئیات ساختمانی) 1 دوره.

- نیمسال اول سال تحصیلی(93-1392) تا کنون: دانشگاه تهران(یردیس هنرهای زیبا)- گروه معماری: تدریس در درس طراحی فنی، به مدت 8 ترم.

- نیمسال دوم(93-1392) و نیمسال اول سال تحصیلی(1394-1393): دانشگاه هنر و معماری پارس(با مدیریت دکتر گلابچی) به مدت دو ترم

سوابق پژوهشی وترجمه ها:

 

نوشته: برایان گاتر- مجله معماری و فرهنگ (شماره: ٢١)- (بهار١٣٨٤)

نوشته: استیفن هال- مجله معماری و فرهنگ (شماره: ٢٢)- (تابستان١٣٨٤)

مجله معماری و فرهنگ (شماره: ٢٥)- (١٣٨٥)

- ترجمه مقاله:(فضای نمایشگاهی) مجله معماری و فرهنگ (شماره: ٢٧)- (١٣٨٦)

- ترجمه مقاله:(پیوند اشکال هندسی) نوشته: ورسلونی ماتئو- مجله معماری و فرهنگ (شماره: ٢٨) - (١٣٨٦)

- مقاله مشترک تحت عنوان: تاثیرمفاهیم معماری سنتی ایران در طراحی مسکن پایدار.(سیامک پناهی -زهرا رزاقی - زین العابدین افلاطونیان) - (اسفند ماه ١٣٨٨)همایش منطقه ای معماری و ساختمان سازی در منطقه آذربایجان در گذرتاریخ و تاثیر آن در توسعه پایدار.(دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر).

- مقاله مشترک تحت عنوان: بررسی و مقایسه سازه های پیش ساخته به روش تصمیم گیری چند معیاره تخصیص خطی.(زین العابدین افلاطونیان- امیر یاوری- مریم السادات میر محمدی سریزدی - پوریا صادقی)- (اسفند ماه سال 1390)،اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

- طرح پژوهشی تحت عنوان: کنکاشی پیرامون مواد ومصالح مورد استفاده در معماری خارجی و تاثیرات روانشناختی آن در بدنه ساختمان،(اردیبهشت 1391)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر. 

(مجله نقش پردازان شهر- شماره 4).

- مقاله مشترک تحت عنوان: تاثیر روانی فرهنگ های شرقی در طراحی و معماری جهانی خانه های سالمندان._(الهام  حافظی - زین العابدین افلاطونیان - عبدالله ثبوتی) - (تابستان 1391) فصلنامه علمی- فرهنگی دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.(مجله نقش پردازان شهر- شماره 5).

- مقاله مشترک تحت عنوان: بررسی بحران نماهای شهری در شهرهای ایران و نقش آن در خوانایی سیمای شهر.(سال 1391) همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404- دانشگاه جامع علمی کاربردی ابهر.

- طرح پژوهشی( مشترک) تحت عنوان: بررسی علل و عوامل ریشه های وندالیسم در شکل گیری و منظرشهری فاقد معنا در ایران.(زین العابدین افلاطونیان- امیر حسین حجازی- ارسلان کریمی خیاوی)- (سال 1393)-  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.

- مقاله مشترک تحت عنوان: بررسی علل و عوامل ریشه های وندالیسم در شکل گیری و منظرشهری فاقد معنا در ایران. (زین العابدین افلاطونیان- امیر حسین حجازی- ارسلان کریمی خیاوی)- (سال 1393) کنفرانس ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

- مقاله مشترک تحت عنوان: بررسی راهکارهای کاهش پیامدهای زیست محیطی هتل ها- (زین العابدن افلاطونیان- فایزه درگاهی)- (دیماه 1393)اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی،معماری و شهرسازی.

- مقاله مشترک تحت عنوان: بررسی ویژگی ها و اهداف اکو توریسم و دستیابی به راهکارهایی جهت طراحی اکو هتل ها -(سمیه محمدی - زین العابدین افلاطونیان)- (آذر ماه 1393) دومین کنگره بین المللی سازه،معماری و توسعه شهری.

- مقاله تحت عنوان: طراحی پلکان کنسولی(به همراه معرفی انواع پلکان)چاپ شده در فصلنامه علمی تخصصی" انگاره معمارانه"(آذر ماه 1393).

- مقاله مشترک تحت عنوان: بررسی استانداردها و ضوابط و ارائه پیشنهادات طراحی برای افراد دارای ناتوانی جسمی و حرکتی در هتلها-(سمیه محمدی - زین العابدین افلاطونیان)- اولین کنفرانس بین المللی انسان،معماری،عمران و شهر- تبریز- (خرداد ماه 1394).

- طرح پژوهشی مشترک تحت عنوان: بررسی علل و عوامل ریشه های هویت و بحران هویت در معماری معاصر ایران(معماری شهرهای جدید) - (امیر حسین حجازی - ارسلان کریمی خیاوی - زین العابدین افلاطونیان)- سال 1394

- مقاله مشترک (علمی و پژوهشی) تحت عنوان: هویت و بحران آن در معماری و شهرسازی ایران- نمونه موردی شهرهای جدید(امیر حسین حجازی- زین العابدین افلاطونیان)- فصلنامه پژوهشها و مطالعات علوم رفتاری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر- شماره 26- (زمستان 1394)

- مقاله مشترک تحت عنوان: مطالعه وبررسی تطبیقی ویژگی های کمی و کیفی فضاها در هتلها -( سمیه محمدی - زین العابدین افلاطونیان)- کنفرانس بین المللی عمران،معماری و زیر ساخت های شهری- (مرداد ماه 1394)

- مقاله مشترک تحت عنوان: نقش امنیت و مشارکت عمومی شهروندان در توسعه ی پایدار اجتماعی - (سحر فارسی،زین العابدین افلاطونیان)- دومین کنفرانس ملی عمران معماری وشهرسلزی ایرانی اسلامی با رویکرد مدیریت شهری- (تیر ماه 1395)

- مقاله مشترک تحت عنوان: معماری سبز و تاثیرات آن بر کاهش مصرف انرژی - (سحر فارسی،زین العابدین افلاطونیان)- دومین کنفرانس ملی عمران معماری وشهرسلزی ایرانی اسلامی با رویکرد مدیریت شهری- (تیر ماه 1395)

- مقاله مشترک تحت عنوان: تاثیر و نقش فرهنگ و سنت در پایداری اجتماعی - (سحر فارسی،زین العابدین افلاطونیان)- دومین کنفرانس ملی عمران معماری وشهرسلزی ایرانی اسلامی با رویکرد مدیریت شهری- (تیر ماه 1395)  

- مقاله مشترک تحت عنوان: پیوند مفهومی موسیقی و معماری در طراحی معماری معاصر ایران- (مهناز سلیمانی،

زین العابدین افلاطونیان)- دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری ،شهرسلزی ،جغرافیا و محیط زیست پایدار- (شهریور ماه 1396)

- مقاله مشترک تحت عنوان:تاثیر حس تعلق بر حس امنیت بازدید کنندگان سینما مولتی پلکس ایران ،نمونه موردی:پردیس سینما ملت و کوروش تهران- (سونیا راستبد،زین العابدین افلاطونیان)- دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،معماری و مدیریت بحران - (خرداد ماه 1396)

- مقاله مشترک تحت عنوان:تاثیر حس تعلق مکان درتوسعه پایدار محیط های فرهنگی(نمونه سینماها)- (سونیا راستبد،زین العابدین افلاطونیان)- ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدارو عمران شهری - (آذر ماه 1395)

- مقاله مشترک تحت عنوان:تاثیرفضاهای فرهنگی بر ارتقای سطح آگاهی های اجتماعی- (بیتا استادی،زین العابدین افلاطونیان)- دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری ،شهرسلزی ،جغرافیا و محیط زیست پایدار - (شهریور ماه 1396)

- مقاله مشترک تحت عنوان:نقش معماری سبز در تحولات معماری معاصر- (میترا جعفری خواه،زین العابدین افلاطونیان)- دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری ،شهرسلزی ،جغرافیا و محیط زیست پایدار - (شهریور ماه 1396)

- مقاله مشترک تحت عنوان:نقش مصالح در تبیین مبانی نظری سبکهای معماری مدرن- (زین العابدین افلاطونیان،سیامک پناهی)- دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری در کاسم باندیت بانکوک - (شهریور ماه 1396)

عضویت در مجامع تخصصی:

 

( به شماره عضویت: ٢٠٨١٢-٠-١-١٠).

از وزارت مسکن و شهر سازی استان تهران به شماره: ().

از وزارت مسکن و شهر سازی استان تهران به شماره: ().

از وزارت مسکن و شهر سازی استان تهران به شماره: (٠٦٩٢٠-١٠٠-١٠-٠).

- اخذ پروانه اشتغال به کار پایه ١ معماری(نظارت و طراحی ومجری)-(٣-١١-١٣٨٧).از وزارت مسکن و شهر سازی استان تهران به شماره: (٠٦٩٢٠-١٠٠-١٠-٠).

.

- عضویت در کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج(مرداد ماه ١٣٨٨) .( به شماره عضویت:٢٥٩٤).

.( به شماره عضویت:٠٠٥٣٢-٠-١-٤٠).

- اخذ پروانه اشتغال به کار پایه ارشد معماری(نظارت و طراحی ومجری)-(بهمن ماه١393). سازمان مسکن و شهر سازی استان البرز به شماره: (٠٦٩٢٠-١٠٠-١٠-٠).

- عضو کمیته  تخصصی گروه معماری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر- سال 1396-1395-1393

- عضو هیات تخصصی تصحیح اوراق آزمون ورود به پایه (3) طراحی معماری- ازمرداد ماه 1394تا تیرماه 1395 (برای چهار آزمون طراحی) -  وزارت راه و شهرسازی.

- عضو هیات تخصصی طراحی سئوالات آزمون ورود به پایه (3) طراحی و نظارت و اجرای معماری- دیماه و بهمن ماه 1394تا بهمن ماه 1395(برای سه آزمون) - وزارت راه و شهرسازی.

- عضویت در کمیته تخصصی گروه معماری استان البرز(تیرماه 1396):

- اخذ پروانه اشتغال به کارآموزش دوره های ارتقاء نظام مهندسی (مرداد ماه 1396).از وزارت مسکن و شهرسازی

استان البرز به شماره: (٠٦٩٢٠-١٠٠-١٠-٠)

دوره های آموزشی و گواهی های اخذ شده:

1- تیرماه 1383- دوره آموزشی : روش شناسی تحقیق - به مدت 40 ساعت.

2- مرداد ماه و شهریورماه 1384- دوره آموزشی : الگوهای یاد دهی و یاد گیری (1) - به مدت 48 ساعت.

3- مرداد ماه 1385- دوره آموزشی: تدوین برنامه درسی - به مدت 8 ساعت.

4- مرداد ماه 1385- دوره آموزشی: ارزشیا بی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی - به مدت 24 ساعت.

5- مرداد ماه 1385- دوره آموزشی: نحوه نگارش CV- به مدت 8 ساعت.

6- آبانماه و آذر ماه 1386- دوره آموزشی: الزامات عمومی معماری - به مدت 20 ساعت.

7- آبانماه و آذر ماه 1386- دوره آموزشی: جزئیات و عناصر معماری - به مدت 32 ساعت.

8- آبانماه و آذر ماه 1386- دوره آموزشی: آشنایی با مصالح و فرآورده های ساختمانی - به مدت 32 ساعت.

9- آبانماه و آذر ماه 1386- دوره آموزشی: اصول و مبانی طراحی و معماری ساختمانهای بلند - به مدت 20 ساعت.

10- اسفندماه 1386- دوره آموزشی: آشنایی با مقررات مبحث 19 (صرفه جویی در مصرف انرژی)- به مدت 32 ساعت.

11- تیرماه 1387 - دوره آموزشی: اقدام پژوهی - به مدت 24 ساعت.

12- مردادماه 1387 - دوره آموزشی: آموزش ایجاد وبلاگ - به مدت 16 ساعت.

13- اسفندماه 1388 - دوره آموزشی: آشنایی با روانشناسی تحول - به مدت 8 ساعت.

14- مهر ماه 1394 - دوره آموزشی دانش افزایی استادان با موضوع: اخلاق علمی و حرفه ای سطح (1) - به مدت 16 ساعت.

15- اردیبهشت ماه 1394 - کارگاه و جلسه سخنرانی استاد دکتر محمد مطهری تحت عنوان سیره و منش استادی.

 

 


رزومه جناب دکتر ابراهیمی

مدرس دوره تاسیسات " امادگی ازمون نظام مهندسی اکادمی تخصصی معماری"

سوابق تدریس:
* مدرس مدعور در دانشگاه آزاد اسلامی کرج و از سال 78 تا 83
* مدرس مدعور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب از سال 82تا88
* عضو هيات علمي و مدرس در دانشكده فني تهران سماء از سال 82 تاكنون
* مدرس رسمي سازمان نظام مهندسي استان تهران و البرز از سال 85 تا كنون
* مدير گروه رشته نقشه كشي در آموزشكده تهران سماء از سال 84 تا كنون
* مدرس مدعو از سال 81 تا 89 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب و سماء خواهران كرج
* عضو شوراي مركزي آموزش سازمان نظام مهندسي كل كشور از سال 91 تا كنون
* مدرس رسمي  و پروانه دار سازمان نظام مهندسي جهت آموزش مهندسان در عناوين :
* سرمايش گرمايش ، تهويه مطبوع و كانال زني( مبحث چهارده) و عضو كميته مبحث 14 و 16
* -تاسيسات بهداشتي ساختمان ( مبحث شانزده) -چيلر و برج هاي خنك كن-سرمايش و گرمايش با هواي گرم و سرد در فضاهاي پرجمعيت
* *بازرس گاز سازمان نظام مهندسي( با بيش از طراحي و تاييديه 3000 واحد مسكوني و صنعتي در دفاتر نظام مهندسي استان تهران)
 (برگزاري بيش از 150 دوره آموزشي در تهران ، مراكز استانها ، مراكز نظام مهندسي كل كشور وكارخانجات و صنايع مختلف در دوره هاي ذكر شده در بالا از جمله مپنا ، ايران خودرو،انرژي اتمي ، دفاتر فني شهرداري ها  و... )
* مدرس دروس دپارتمان تاسيسات و تهويه مطبوع در آموزشگاه عالي نوين پارسيان به مدت 8 سال(تعريف و تدوين سيلابس دوره هاي تاسيساتي در اين اموزشگاه)  وبا عناوين دروس:
* HVAC (سرمايش و گرمايش و كانال زني و تهويه مطبوع) -  HVACپيشرفته - طراحي استخر ،سوناو جكوزي -طراحي سيستم هاي تاسيسات بهداشتي (آب رساني و فاضلاب)- طراحی موتورخانه آب گرم و چیلر
(برگزاري بيش از100 دوره كلاس در آموزشگاه نوين پارسيان و شركت هاي مشاور ساختماني و تاسيساتي سازمان نوساز مدارس،  در عناوين ذكر شده در بالا )
* تدريس دوره هاي متعدد مربوط تاسيسات مكانيكي صنعتي و ساختماني در "مركز تحقيقات مسكن تهران"
* مدرس مدعو مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
 
سوابق اجرایی:
* سرپرست دانشكده فني  دانشگاه آزاد اسلامي واحد سما تهرانسر از سال 92 تا کنون
* داور  مقالات دانشگاه تربیت مدرس
* عضو تیم مصاحبه کننده منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی
* عضو شوراي آموزشي آموزشكده تهران سماء از سال 87 تا كنون
* عضو كميته آموزش سازمان نظام مهندسي استان البرز از سال 91 تا كنون
* را ه اندازی چهار آزمایشگاه و کارگاه در دانشگاه مطابق با استانداردها و سیلابس درسی
*  عضو تيم مصاحبه كننده مدرسين دانشگاه منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي
* انجام پروژه های مختلف ساختمانی و تاسیساتی در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر شرکت ها
* 15 سال سابقه کار در شرکت مهندسین مشاور موژدا و همکاران -زمان-زیستابنا و ... در زمینه تاسیسات صنعتی تهویه مطبوع
* 16سال فعاليت  در زمينه تاسيسات و تهويه مطبوع در صنايع مختلف و كار با انواع سازنده تجهيزات تاسيساتي و مشاور در زمينه اجراء پروژه هاي مربوط به تاسيسات صنعتي
*  عضو پايه يك سازمان نظام مهندسی و عضويت از سال 82
*  مشاور تاسيسات در شركت مهندسي و مشاور زمان به مدت 3 سال
* عضو هیات تحریریه نشریه تخصصی کانون مهندسان ساختمان" آبادبوم" به مدت 18 ماه (داوري بيش از ده مقاله و چاپ سه مطلب در اين نشريه)
* عضو هیات تحریریه نشریه نیارش البرز -92

سوابق پژوهشی:
* سه عنوان مقاله علمي پژوهشي داخلي
* چهار عنوان مقاله در نشريات فني داخلي كشور
* مميز جهت مقالات علمي و داوري طرح مختلف پژوهشي
* تاليف هفت كتاب با عناوين:
 1-  پمپ و پمپاژ كاربردي (چاپ دوم)  92
2-  مرجع كاربردي طراحي استخر، سونا و جكوزي92
3- بویلر های آب گرم و بخار صنعتی93
4- آزمون های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی(جلد دوم)93
5- آزمون های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی(جلد سوم)93
6- تاسیسات مکانیکی ویژه آزمون های نظام مهندسی (جلد اول)93
7- کلید واژه آزمون تاسیسات مکانیکی93
 
* انجام و به پايان رساندن دو طرح پژوهشي به همراه مقالات كشوري در محل دانشگاه
* راه اندازي آزمايشگاه مقاومت مصالح در محل دانشگاه
* راه اندازي آزمايشگاه هيدروليك و پنوماتيك در محل دانشگاه
* راه اندازي آزمايشگاه و كارگاه  سيستم اندازه گيري در محل دانشگاه

تشویق ها:
* استاد نمونه آموزشکده سما تهران؛ 84
* تشویق نامه از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، البرز و تهران
* استاد نمونه آموزشکده سما تهران؛ 92
* تشویق نامه از ریاست آموزشکده سما تهران(جهت راه اندازی کارگاهها و آزمایشگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران سما)؛   


براي دريافت اطلاعات به روز  در شبكه هاي اجتماعي دپارتمان نظام مهندسي آكادمي تخصصي معماري ( تلگرام و ایسنتاگرام ) به آدرس زیر دنبال کنید:

@Memar_nezam

و ارتباط با مشاورین تخصصی و مدیرگروه نظام مهندسی آکادمی تخصصی معماری:

@memarico1

اطلاعات بيشتر :

021-88945640

021-88202033-34

پاسخگویی آنلاین ( تلگرام و واتس آپ) :

09108820077