براي دريافت اطلاعات به روز  در شبكه هاي اجتماعي دپارتمان نظام مهندسي آكادمي تخصصي معماري ( تلگرام و ایسنتاگرام ) به آدرس زیر دنبال کنید:

@Memar_nezam

و ارتباط با مشاور تخصصی و مدیر دپارتمان نظام مهندسی آکادمی تخصصی معماری:

@memarico1

شماره واتساپ:

09336060861