چگونگی نگارش و ارسال مقاله برای دانشجویان معماری

جدول زمانبندی مطالبی که در کارگاه ارایه خواهد شد.

شماره

سرفصل

مدت (دقیقه)

1

چرا مقاله می نویسیم؟ (تشریح هدف مقاله نویسی براساس سطح تحصیلات، تجربیات و توانایی و ارایه راهکارهای نیل به هدف تعریف شده در کارگاه)

30

2

انواع نشریات کدامند؟ (تحلیل نشریات ISI, ISC ، علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی، تخصصی، و همایش های ملی و بین المللی)

45

3

من برای کدام گونه از مقالات و نشریات اقدام نمایم؟ارایه مسیر مطلوب برای هر گروه، براساس هدف نگارش مقاله (مرحله 1)

30

4

چگونه مقاله بنویسم؟ از کجا آغاز نمایم؟ (تشریح روش نگارش هر یک از انواع مقاله، معرفی پایگاه های داده (Elsevier, science direct)، معرفی اصطلاحات تخصصی (Impact Factor (IF), Cite) و شیوه آماده سازی برای انواع نشریات(مرحله2))

60

5

به کجا ارسال کنم؟ شیوه های ارسال برای هر گونه مقاله کدامند؟ (تشریح روند ارسال، پذیرش اولیه، اصلاح، و در نهایت اخذ پذیرش نهایی برای چاپ)

45

6

این مقاله چه کاربردی دارد؟ (تشریح فواید هر گونه مقاله برای آینده دانشجو و چگونگی ارایه در مجامع مختلف براساس تلاش های مرحله (4و5))

30

7

مجموع

 (4ساعت)

240

پیش نیاز کارگاه:

1.  کارگاه برای تمامی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی است.

2.  در مراحل 5 و 6 از برنامه کارگاه، مثال ها در حوزه رشته معماری و گرایش مرتبط (طراحی معماری و محیط، منظر، انرژی، تکنولوژی، شهرسازی و ...)، خواهد بود.

مطالب پیشنهادی برای مشاوران موسسه:

معرفی و تحلیل نشریات ISI, ISC ، علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی، مقاله تخصصی، و همایش های ملی و بین المللی. شما با توجه به سطح تحصیلات توانایی و آموزش، از کدام یک شروع کنی بهتر است. معرفی و ارایه لیست نشریات داخلی مانند هویت شهر، آبادی هنرهای زیبا، معماری  وشهرسازی، ..... و خارجی مانند Building & Environment, Energy & building, Cities, Architecture & Urban Planning, Engineer Structure. برای هر نوع مقاله که به شما پیشنهاد شده چکار کنی. چگونه اطلاعات جمع آوری کنید. معرفی و ارایه لیست پایگاه های داده مانند Elsevier, science direct. Civilika, sid, irandoc. تشریح مراحل تهیه شامل چکیده، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه شناسی، تحلیل و نتیجه گیری. روند ارسال مقاله و پیگیری و اصلاح برای داوری. به کدام نشریه یا همایش بفرستیم. تشریح اصطلاحاتی چون Impact Factor (IF), Cite . و در نهایت ارایه راهکار عملی برای شروع نگارش مقاله و تقسیم بندی در کارگاه های تخصصی برای هر نوع مقاله، مثل کارگاه تخصصی مقاله علمی - پژوهشی یا ISI, ISC ،