کارگاه با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و افراد علاقمند به عرصه تحقیق در معماری در روز پنج شنبه  برگزار گردید. حضور دانشجوبان تحصیلات تکمیلی به جهت آشنایی بیش تر با اهمیت مقوله پژوهش در معماری پررنگ تر بود. روند کارگاه طبق برنامه اعلام شده و با تبیین اهداف برای هریک از حضار آغاز گردید. هر کس هدف خود را براساس مطالب ارایه شده یافته و جهت یابی کرده است. سپس مدرس به تفسیر انواع نشریات ISI, ISC ، علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی، تخصصی، و همایش های ملی و بین المللی پرداخت. برای هر نوع مقاله یک نمونه ارایه شده و حضار با جزییات هر نوع آشنا شده اند. در پایان این مرحله از کار هر فرد می دانست برای کدام گونه از مقالات و نشریات اقدام نماید.

در مرحله دوم و با مشخص شدن نوع مقاله برای هر فرد، نویت به معرفی شیوه نگارش و آغاز بکار شد. تشریح روش نگارش هر یک از انواع مقاله، معرفی پایگاه های داده (Elsevier, science direct)، معرفی اصطلاحات تخصصی (Impact Factor (IF), Cite) و شیوه آماده سازی برای انواع نشریات و معرفی پایگاه های اطلاعاتی مناسب برای هر نوع مقاله، ساعتی از زمان کارگاه را به خود اختصاص داد. تشریح روند ارسال، پذیرش اولیه، اصلاح، و در نهایت اخذ پذیرش نهایی برای چاپ مباحث بعدی کارگاه بود. تشریح فواید هر یک از انواع مقاله برای آینده دانشجو و چگونگی ارایه در مجامع مختلف و همچنین توضیحاتی راجع به کاربرد مقاله در مصاحبه دکتری، دانشگاه آزاد و سراسری، کسری خدمت سربازی، مصاحبه هییت علمی و استخدامی تا اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر مباحث پایانی کارگاه بوده است.

در پایان کارگاه هر فرد با شناخت آگاهانه از هر نوع مقاله و مزایای آن، اقدام به تصمیم گیری برای حضور در کارگاه های جداگانه مقالات علمی- پژوهشی، کارگاه مقالات ISI, ISC، کارگاه روش تحقیق، کارگاه پروپوزال نویسی و با کارگاه مقالات همایشی و نشریات تخصصی نمود. هر یک از کارگاه های مقاله نویسی با شیوه تعاملی و به منظور ارسال مقاله پس از پایان کارگاه تشکیل خواهد شد.