در سال های اخیر با معطوف شدن توجه مردم به نقش نما در معرفی بنا، شاهد تلاش های جسته و گریخته معماران نوپا برای طراحی نما بوده ایم که متاسفانه این تلاش ها تحت تاثیر و نفوذ سلایق عمومی کارفرمایان، با پدیدار شدن نماهایی بعضا بی هویت و بدون اصالت شده، که در نتیجه جز آشفتگی های موجود در سیمای شهری نداشته است. به دلیل با اهمیت بودن این موضوع ، مسئولان سازمان ها و ارگان های مرتبط همچون وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی کشور را بر آن داشت، تا  تدابیری را برای رفع این آشفتگی در سیمای شهری، بیندیشند.

 از دیدگاه علمی و آکادمیک، شاید مهمترین مقوله جهت عدم رواج بی هویتی وجلوگیری از تشدید آشفتگی در سیمای شهری، اصلاح تفکر سطحی نگر در مقوله طراحی نماست. این موضوع، در دستور کار نهاد های علمی و اجرایی کشور قرار دارد و دیر یا زود، شیوه ی اعطای مجوز برای اجرای نمای ساختمان ها در شهرها، با عنایت به سنجش شاخص های متاثر از مولفه های زیبایی شناسی مبتنی بر هویت فرهنگی ملی و منطقه ای صورت خواهد گرفت. برای آمادگی طراحان جوان و دست اندر کاران متولی در ایجاد تحول سازنده در سیمای شهری، جمعی از صاحب نظران و مسئولان سیستم  آموزشی بر آن شدند تا کارگاه های آموزشی را متناسب با نیاز موصوف ، ساماندهی نمایند . با بررسی میدانی موضوع، ضمن شناسایی عناصر موثر بر ارتقای کیفیت طرح ایده های نمای ساختمان ها، همچون مروری بر سبک شناسی ، زیبایی شناسی عناصر تشکیل دهنده نما ، وحدت و هماهنگی احجام و عناصر، مروری بر مصالح مورد استفاده، روشهای اجرایی و... دوره ای مشتمل بر چهار جلسه کارگاهی سازماندهی گردیدتا کارآموزان را برای مواجه با تقاضاهای جامعه، متولیان امور و نظام مهندسی، در مقوله ارتقای کیفیت طراحی نمای ساختمان و موفقیت در بازار کار، یاری رساند.

برای اطلاعات بیشتر با آکادمی تخصصی معماری تماس بگیرید:02188202033 -88202034