سرفصل ها و مواردی که در دوره ی طراحی نما تدریس می شود:

1. مبانی و اصول زیبایی شناسی نما

2. تاریخ معماری و سبک شناسی نما

3. ضوابط ساخت و ساز نما

4. انواع مصالح و تکنیک های اجرایی متداول در نما

برای اطلاعات بیشتر با آکادمی تخصصی معماری تماس بگیرید:02188202033 -88202034