همواره یکی از بزرگترین دغدغه های مهندسین معمار پس از طراحی هر پروژه، چگونگی پیاده سازی آن در محل، مطابق با طرح خلق شده می باشد. که این مهم با بهره گیری از علم فاز ۲ به کمترین حد خود رسیده است. این روزها با سرعت قابل توجه پیشرفت تکنولوژی و به طبع آن کثرت نرم افزارهای ترسیمی، شاهد ورود این پدیده در ترسیمات فاز ۲ معماری نیز هستیم. با تورقی در مجله های معتبر معماری دنیا اکنون می توان گفت: که الزام ورود هنر گرافیک و اصول زیباشناسی در ترسیمات فنی و اجرایی نیز حس می شود. بدین معنی که امروزه با توجه به آگاهی نسبی طیف بیشتری از افراد نسبت به صنعت ساختمان، نیاز مبرمی به خوانش هر چه بهتر اطلاعات مندرج در نقشه های فاز دو معماری احساس می شود. با یک مقایسه ساده بین نقشه های تهیه شده رایج در شرکت های مهندسین مشاور با قدمت بیشتر و تکنیک های امروزی بکارگرفته شده در این حوزه، این نیاز بیش از پیش نمایان می گردد. حال آنکه با اقداماتی از قبیل کنترل نوع و ضخامت خطوط ترسیمی و استفاده از مفاهیم و علایم رایج و قابل فهم در نقشه ها می توان به گرافیک مطلوبی در این زمینه دست یافت. این گروه در تلاش است با افزودن تکنیک های نوین در استفاده از گرافیک در نقشه های فاز ۱ و۲ معماری اثرات مهمی در این زمینه برای علاقمندان بجای بگذارد.