توجه به  استفاده نادرست مؤسسات از آمار رتبه­ های خود و سردرگمی دانشجویان در مورد میزان تأثیر مؤسسات بر روی موفقیت رتبه­ ها، آکادمی راه حلی مناسب برای این موضوع ارائه داد. در این راستا آکادمی تخصصی معماری تمامی رتبه­ های خود را در کنکور سال 95 به همراه خدماتی که در آکادمی دریافت کرده ­اند معرفی می­ کند. 

نام داوطلب

رتبه کل

گرایش

کلاس های دریافتی از طرف آکادمی

مشاوره

آزمون

نیوشا حاجیان

2

مطالعات معماری ایران

ایستایی- زبان انگلیسی- تاریخ معماری- درک عمومی معماری- عناصر جزئیات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

امیرمحمد متوسلیان

2

معماری منظر

خلاصه درس معماری منظر-

 

 

احمد صابری

3

منظر

اسکیس

 

 

سجاد کردی

4

تکنولوژی معماری

 

 

شرکت کرده است

امیررضا امرالهی

4

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه-مصالح-زبان تخصصی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

الهه غضنفری

5

تکنولوژی معماری

 

 

شرکت کرده است

نیلوفر عبدالهی

6

انرژی معماری

نکته و تست تنظیم شرایط

 

 

سیدحسین زرگر

6

تکنولوژی معماری

ایستایی-عناصر جزئیات

 

شرکت کرده است

محمدرضا فتاحی

7

تکنولوژی معماری

ایستایی-عناصر جزئیات

 

شرکت کرده است

فرزانه محمدی

7

معماری منظر

 

 

شرکت کرده است

ساناز سیدین

7

بازسازی

ایستایی-نکته و تست تاریخ -اسکیس- نکته و تست ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

نیلوفر عبدالهی

8

تکنولوژی معماری

نکته و تست تنظیم شرایط

 

 

مریم اسدی

8

انرژی معماری

نکته و تست تنظیم شرایط-

 

 

نگار هروی

9

بازسازی پس از سانحه

زبان انگلیسی-درک معماری-ایستایی- -نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

ساناز سیدین

9

اسلامی

ایستایی-نکته و تست تاریخ -اسکیس- نکته و تست ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

ندا ادیمی

11

تکنولوژی معماری

 

 

شرکت کرده است

سعیده محمودی

12

معماری

زبان انگلیسی-درک معماری- -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

احمد صابری

12

اسلامی

اسکیس

 

 

ساناز سیدین

12

منظر

ایستایی-نکته و تست تاریخ -اسکیس- نکته و تست ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

عارفه گلپور

13

مدیریت پروژه

 

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محمدرسول عطائی

13

منظر

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-درک عمومی معماری-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

حیدر ناصری مبارکی

13

انرژی معماری

زبان انگلیسی- عناصر

 

 

محمدرسول عطائی

13

منظر

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-درک عمومی معماری-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

ساناز سیدین

13

داخلی

ایستایی-نکته و تست تاریخ -اسکیس- نکته و تست ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

آلاله احسانی

14

انرژی معماری

ایستایی-عناصر

 

شرکت کرده است

افسانه علیزادگان

14

تکنولوژی معماری

ایستایی

 

شرکت کرده است

امیرمحمد متوسلیان

15

معماری

خلاصه درس معماری منظر-

 

 

سعیده محمودی

15

معماری داخلی

زبان انگلیسی-درک معماری- -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سودا تقی زاده

16

تکنولوژی معماری

ایستایی-زبان عمومی-عناصر جزئیات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

ریحانه حیدری

17

مطالعات معماری ایران

خلاصه درس تاریخ معماری و ایران- کارگاه تاریخ

 

 

فراز خرمی

17

انرژی معماری

نکته و تست تنظیم شرایط

 

 

نگار هروی

17

معماری داخلی

زبان انگلیسی-درک معماری-ایستایی- -نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

صبا عبدالشاهی

18

معماری منظر

ایستایی- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

سعیده محمودی

18

معماری اسلامی

زبان انگلیسی-درک معماری- -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سیداحسان فاطمی عقدا

19

انرژی معماری

زبان تخصصی-ایستایی-تنظیم شرایط و تاسیسات-عناصر جزئیات

 

شرکت کرده است

حسین مجیدی

19

مدیریت پروژه

 

 

شرکت کرده است

نسترن عبدالله زاده

20

انرژی معماری

خلاصه درس معماری منظر

 

 

نیوشا حاجیان

20

بازسازی پس از سانحه

ایستایی - درک معماری -تاریخ معماری-عناصر-نکته و تست تاریخ ایران و جهان و معاصر-نکته و تست تاسیسات

 

شرکت کرده است

مرتضی سرمدی

21

بازسازی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

فرزانه محمدی

21

معماری اسلامی

 

 

شرکت کرده است

مرتضی سرمدی

21

بازسازی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

احمد صابری

21

معماری

اسکیس

 

 

نگار هروی

22

معماری

زبان انگلیسی-درک معماری-ایستایی- -نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مرتضی سرمدی

23

داخلی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

نگار هروی

23

معماری اسلامی

زبان انگلیسی-درک معماری-ایستایی- -نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مرتضی سرمدی

23

داخلی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

الهام الهامی

24

انرژی معماری

درک معماری

 

شرکت کرده است

صبا عبدالشاهی

24

معماری

ایستایی- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

سعیده محمودی

24

معماری منظر

زبان انگلیسی-درک معماری- -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

احمد صابری

24

مطالعات

اسکیس

 

 

احمد صابری

24

داخلی

اسکیس

 

 

مرتضی سرمدی

25

اسلامی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محمدرسول عطائی

25

معماری

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-درک عمومی معماری-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مازیار ایراندوست

25

تکنولوژی معماری

 

 

شرکت کرده است

مرتضی سرمدی

25

اسلامی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محمدرسول عطائی

25

معماری

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-درک عمومی معماری-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مریم عالیقدر

26

مطالعات معماری ایران

خلاصه درس تاریخ ایران و جهان

 

شرکت کرده است

فرزانه محمدی

26

معماری

 

 

شرکت کرده است

محمدرسول عطائی

27

اسلامی

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-درک عمومی معماری-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

حسین خراسانی

27

معماری

خلاصه درس معماری منظر

 

 

ماهور سجادی

27

معماری منظر

ایستایی-درک معماری-تاریخ معماری- -عناصر-خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

صبا عبدالشاهی

27

معماری داخلی

ایستایی- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

محمدرسول عطائی

27

اسلامی

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-درک عمومی معماری-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مرتضی سرمدی

28

معماری

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مرتضی سرمدی

28

معماری

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محمدرسول عطائی

29

بازسازی

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-درک عمومی معماری-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محبوبه حاجیانی

29

انرژی

عناصر جزئیات -ایستایی-زبان عمومی-اسکیس-خلاصه درس منظر

 

شرکت کرده است

امیرحسین هراتی

29

مدیریت پروژه

مصالح

 

 

محبوبه حاجیانی

29

انرژی

عناصر جزئیات -ایستایی-زبان عمومی-اسکیس-خلاصه درس منظر

 

شرکت کرده است

محمدرسول عطائی

29

بازسازی

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-درک عمومی معماری-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محمد اکرامی

30

مطالعات معماری ایران

کارگاه سایه و پرسپکتیو-

 

شرکت کرده است

نیوشا حاجیان

30

معماری منظر

ایستایی - درک معماری -تاریخ معماری هدف-عناصر-نکته و تست تاریخ ایران و جهان و معاصر-نکته و تست تاسیسات

 

شرکت کرده است

صبا عبدالشاهی

30

معماری اسلامی

ایستایی- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

محمدرسول عطائی

31

داخلی

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-درک عمومی معماری-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

نیوشا حاجیان

31

معماری اسلامی

ایستایی - درک معماری -تاریخ معماری هدف-عناصر-نکته و تست تاریخ ایران و جهان و معاصر-نکته و تست تاسیسات

 

شرکت کرده است

محمدرسول عطائی

31

داخلی

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-درک عمومی معماری-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محمد حیدری

32

معماری

نکته و تست تاریخ معماری-نکته و تست ایستایی

 

 

سعیده محمودی

32

مطالعات معماری ایران

زبان انگلیسی-درک معماری- -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سعیده محمودی

32

بازسازی پس از سانحه

زبان انگلیسی-درک معماری- -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پرستو کشاورزمحمدیان

32

معماری منظر

خلاصه درس تاریخ ایران و جهان و معاصر-خلاصه درس معماری منظر-نکته و تست ایستایی

 

شرکت کرده است

مرتضی امینی

32

معماری

 

 

شرکت کرده است

نگین زمانی

33

معماری منظر

کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات-

 

 

ندا عبدالعلیپور

33

تکنولوژی معماری

عناصر جزئیات

 

شرکت کرده است

نگین زمانی

34

انرژی معماری

کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات- 

 

 

مرتضی سرمدی

34

مطالعات

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

فاطمه بی پروا

34

تکنولوژی معماری

ایستایی-زبان انگلیسی-عناصر جزئیات -نکته و تست ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محمد حیدری

34

معماری اسلامی

نکته و تست تاریخ معماری-نکته و تست ایستایی

 

 

مرتضی سرمدی

34

مطالعات

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پرستو مقدم

35

معماری منظر

درک معماری-خلاصه درس معماری منظر- -خلاصه درس تاریخ جهان

 

شرکت کرده است

ساناز سیدین

35

انرژی

ایستایی-نکته و تست تاریخ -اسکیس- نکته و تست ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

نسترن سدهی

35

داخلی

سیستم های ساختمانی و ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محمد حیدری

36

معماری منظر

نکته و تست تاریخ معماری-نکته و تست ایستایی

 

 

مرتضی امینی

36

اسلامی

 

 

شرکت کرده است

مرتضی امینی

36

مطالعات

 

 

شرکت کرده است

مرتضی سرمدی

37

منظر

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پیمان رحیمی

37

تکنولوژی معماری

عناصر جزئیات -ایستایی

 

شرکت کرده است

نگار هروی

37

معماری منظر

زبان انگلیسی-درک معماری-ایستایی- -نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پیمان رحیمی

37

تکنولوژی معماری

ایستایی-عناصر جزئیات

 

شرکت کرده است

مرتضی سرمدی

37

منظر

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مرتضی امینی

37

داخلی

 

 

شرکت کرده است

ماهور سجادی

38

معماری اسلامی

ایستایی-درک معماری-تاریخ معماری- -عناصر-خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

صبا عبدالشاهی

38

مطالعات معماری ایران

ایستایی- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

زهرا نجاتی

38

مدیریت پروژه

زبان عمومی-ایستایی-نکته و تست سیستم

شرکت کرده است

شرکت کرده است

نگین زمانی

39

معماری

کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات -

 

شرکت کرده است

فرزانه محمدی

39

معماری داخلی

 

 

شرکت کرده است

پرستو مقدم

39

مطالعات معماری ایران

درک معماری-خلاصه درس معماری منظر- -خلاصه درس تاریخ جهان

 

شرکت کرده است

محمد اکرامی

40

معماری داخلی

کارگاه سایه و پرسپکتیو-

 

شرکت کرده است

ارغوان خسروی

40

معماری داخلی

زبان انگلیسی-ایستایی-کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات - -نکته و تست زیان عمومی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سمیرا دهقانی

40

مدیریت پروژه

کتاب سیستم های ساختمانی دکتر گلابچی

 

 

فرشته ریوندی

40

بازسازی پس از سانحه

خلاصه درس معماری منظر- -کارگاه سایه و پرسپکتیو

 

 

میلاد نظیفی

41

منظر

خلاصه درس منظر

 

شرکت کرده است

نیوشا حاجیان

41

معماری

ایستایی - درک معماری -تاریخ معماری هدف-عناصر-نکته و تست تاریخ ایران و جهان و معاصر-نکته و تست تاسیسات

 

شرکت کرده است

میلاد نظیفی

41

منظر

خلاصه درس منظر

 

شرکت کرده است

میلاد نظیفی

42

مطالعات

خلاصه درس منظر

 

شرکت کرده است

امیرحسین شریفیان

42

معماری

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ

شرکت کرده است

شرکت کرده است

میلاد نظیفی

42

مطالعات

خلاصه درس منظر

 

شرکت کرده است

امیرحسین شریفیان

42

معماری

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مهسا رستگاری

43

معماری اسلامی

زبان تخصصی-ایستایی-درک معماری-تنظیم شرایط و تاسیسات-عناصر جزئیات - -خلاصه درس معماری منظر-

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سیاوش صفری

43

تکنولوژی معماری

ایستایی-زبان انگلیسی-عناصر جزئیات -نکته و تست تاسیسات

 

شرکت کرده است

مهسا رستگاری

44

معماری داخلی

زبان تخصصی-ایستایی-درک معماری-تنظیم شرایط و تاسیسات- -عناصر جزئیات -خلاصه درس معماری منظر-

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پرستو مقدم

44

معماری اسلامی

درک معماری-خلاصه درس معماری منظر- -خلاصه درس تاریخ جهان

 

شرکت کرده است

محمد حیدری

45

معماری داخلی

نکته و تست تاریخ معماری-نکته و تست ایستایی

 

 

فرزانه محمدی

45

مطالعات معماری ایران

 

 

شرکت کرده است

فرزانه محمدی

45

بازسازی پس از سانحه

 

 

شرکت کرده است

نگار هروی

45

مطالعات معماری ایران

زبان انگلیسی-درک معماری-ایستایی- -نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

میلاد نظیفی

46

اسلامی

خلاصه درس منظر

 

شرکت کرده است

طاهره جعفری

46

معماری

معماری جهان-نکته و تست تاریخ ایران و معاصر- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

میلاد نظیفی

46

اسلامی

خلاصه درس منظر

 

شرکت کرده است

احمد صابری

46

بازسازی

اسکیس

 

 

مرتضی امینی

46

منظر

 

 

شرکت کرده است

مریم احمدنیا

47

تکنولوژی معماری

ایستایی-عناصر

 

 

طاهره جعفری

47

معماری داخلی

معماری جهان-نکته و تست تاریخ ایران و معاصر-خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

حیدر ناصری مبارکی

47

تکنولوژی معماری

زبان انگلیسی-کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات-

 

 

طاهره جعفری

48

معماری اسلامی

معماری جهان-نکته و تست تاریخ ایران و معاصر- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

کوشا علیپناه

49

منظر

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

کوشا علیپناه

49

منظر

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مهربد پاکباز

50

تکنولوژی معماری

مدیریت پروژه-ایستایی-نکته و تست ایستایی

 

شرکت کرده است

زهره زرین حقیقی

50

معماری منظر

ایستایی

 

شرکت کرده است

مهسا رستگاری

51

معماری

زبان تخصصی-ایستایی-درک معماری-تنظیم شرایط و تاسیسات-عناصر جزئیات - -خلاصه درس معماری منظر

شرکت کرده است

شرکت کرده است

الهه میرزاآقازاده

51

بازسازی

 

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مهسا رستگاری

52

مطالعات معماری ایران

زبان تخصصی-ایستایی-درک معماری-تنظیم شرایط و تاسیسات- -عناصر جزئیات -خلاصه درس معماری منظر-

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سیروس نامجو

52

مدیریت پروژه

 

شرکت کرده است

شرکت کرده است

امیرحسین شریفیان

53

اسلامی

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مهسا رستگاری

53

بازسازی پس از سانحه

زبان تخصصی-ایستایی-درک معماری-تنظیم شرایط و تاسیسات-عناصر جزئیات - -خلاصه درس معماری منظر

شرکت کرده است

شرکت کرده است

امیرحسین شریفیان

53

اسلامی

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ

شرکت کرده است

شرکت کرده است

امیرحسین شریفیان

54

منظر

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ

شرکت کرده است

شرکت کرده است

امیرحسین شریفیان

54

داخلی

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ

شرکت کرده است

 

پدرام سلمانی

54

معماری

نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات-

 

 

امیرحسین شریفیان

54

منظر

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ

شرکت کرده است

شرکت کرده است

امیرحسین شریفیان

54

داخلی

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ

شرکت کرده است

 

سیدمعصومه میرابراهیمی

55

معماری داخلی

درک معماری- -ایستایی

 

 

محمد اکرامی

57

معماری

کارگاه سایه و پرسپکتیو-

 

شرکت کرده است

ماهور سجادی

57

مطالعات معماری ایران

ایستایی-درک معماری-تاریخ معماری- -عناصر-خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

یاسمن نمازی

57

انرژی معماری

 

 

شرکت کرده است

سانوش فلاح دار

58

معماری منظر

خلاصه درس معماری منظر-

 

 

نیوشا حاجیان

58

معماری داخلی

ایستایی - درک معماری -تاریخ معماری هدف-عناصر-نکته و تست تاریخ ایران و جهان و معاصر-نکته و تست تاسیسات

 

شرکت کرده است

سیاوش صفری

58

انرژی معماری

زبان انگلیسی-عناصر جزئیات - -نکته و تست تاسیسات

 

شرکت کرده است

ساناز آقاسی

58

مطالعات معماری ایران

ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ معماری

 

شرکت کرده است

محبوبه حاجیانی

59

معماری

عناصر جزئیات -ایستایی-زبان عمومی- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

ماهور سجادی

59

معماری

ایستایی-درک معماری-تاریخ معماری- -عناصر-خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

محبوبه حاجیانی

59

معماری

عناصر جزئیات -ایستایی-زبان عمومی-اسکیس-خلاصه درس منظر

 

شرکت کرده است

محمد اکرامی

60

معماری اسلامی

کارگاه سایه و پرسپکتیو-

 

شرکت کرده است

فرشته ریوندی

61

معماری داخلی

خلاصه درس معماری منظر- -کارگاه سایه و پرسپکتیو

 

 

محبوبه حاجیانی

61

معماری اسلامی

عناصر جزئیات -ایستایی-زبان عمومی- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

پرستو مقدم

62

معماری

درک معماری-خلاصه درس معماری منظر- -خلاصه درس تاریخ جهان

 

شرکت کرده است

محبوبه حاجیانی

63

معماری منظر

عناصر جزئیات -ایستایی-زبان عمومی- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

مژده گودرزی

64

معماری منظر

نکته و تست تنظیم شرایط و تاسیسات-ایستایی-خلاصه درس معماری منظر

 

 

سپیده محمودی

65

معماری داخلی

زبان انگلیسی-درک معماری- -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

فراز خرمی

66

معماری

نکته و تست تنظیم شرایط

 

 

زهره زرین حقیقی

66

معماری

ایستایی

 

شرکت کرده است

زهره زرین حقیقی

66

معماری اسلامی

ایستایی

 

شرکت کرده است

سپیده محمودی

68

معماری اسلامی

زبان انگلیسی- -درک معماری-ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سیدمعصومه میرابراهیمی

69

معماری

درک معماری- -ایستایی

 

 

محبوبه حاجیانی

69

معماری داخلی

عناصر جزئیات -ایستایی-زبان عمومی- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

طاهره جعفری

70

مطالعات معماری ایران

معماری جهان-نکته و تست تاریخ ایران و معاصر- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

ارغوان خسروی

70

معماری

زبان انگلیسی-ایستایی-کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات - -نکته و تست زیان عمومی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مرتضی سرمدی

71

فناوری

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مرتضی سرمدی

71

فناوری

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سیدمعصومه میرابراهیمی

72

مطالعات معماری ایران

درک معماری-ایستایی-

 

 

سینا محمودی

72

معماری

اسکیس

شرکت کرده است

 

نسترن سدهی

72

بازسازی

سیستم های ساختمانی و ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پدرام سلمانی

73

معماری داخلی

نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات-

 

 

سپیده محمودی

73

معماری

زبان انگلیسی-درک معماری- -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سیده زهرا شهابی

74

مدیریت پروژه

ایستایی-عناصر جزئیات

 

 

طاهره جعفری

74

معماری منظر

معماری جهان-نکته و تست تاریخ ایران و معاصر- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

میلاد نظیفی

75

معماری

خلاصه درس منظر

 

شرکت کرده است

میلاد نظیفی

75

معماری

خلاصه درس منظر

 

شرکت کرده است

میلاد نظیفی

76

داخلی

خلاصه درس منظر

 

شرکت کرده است

علیرضا بهرامی نیا

76

تکنولوژی معماری

 

 

شرکت کرده است

مهسا رستگاری

76

معماری منظر

زبان تخصصی-ایستایی-درک معماری-تنظیم شرایط و تاسیسات- -عناصر جزئیات -خلاصه درس معماری منظر

شرکت کرده است

شرکت کرده است

میلاد نظیفی

76

داخلی

خلاصه درس منظر

 

شرکت کرده است

مهسا زیبافر

77

معماری منظر

ایستایی-خلاصه درس معماری منظر-کارگاه سایه و پرسپکتیو- -کتاب سیستم های ساختمانی دکتر گلابچی

 

شرکت کرده است

معصومه عبدالرضائی

77

بازسازی پس از سانحه

ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ معماری-نکته و تست تنظیم شرایط و تاسیسات- -خلاصه درس معماری منظر-کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سیدمعصومه میرابراهیمی

77

معماری اسلامی

 -درک معماری-ایستایی

 

 

امیرحسین شریفیان

78

مطالعات

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پدرام سلمانی

78

معماری اسلامی

نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات-

 

 

امیرحسین شریفیان

78

مطالعات

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ

شرکت کرده است

شرکت کرده است

کوشا علیپناه

80

اسلامی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مهدی ارومیه

80

معماری منظر

 

 

شرکت کرده است

میلاد صمدی

80

تکنولوژی معماری

 

 

شرکت کرده است

کوشا علیپناه

80

اسلامی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سینا محمودی

80

داخلی

اسکیس

شرکت کرده است

 

نازنین حریری

81

منظر

خلاصه درس منظر-اسکیس-کارگاه سه روزه درک عمومی معماری

شرکت کرده است

شرکت کرده است

شادی زارع شاه آبادی

82

معماری منظر

زبان تخصصی و عمومی-ایستایی-درک معماری-تاریخ معماری- -عناصر-تنظیم شرایط و تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

فاطمه مولائی

83

معماری

ایستایی - درک معماری - -تاریخ معماری هدف

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پرستو مقدم

83

معماری داخلی

درک معماری-خلاصه درس معماری منظر- -خلاصه درس تاریخ جهان

 

شرکت کرده است

پدرام مهنام

83

مطالعات

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پدرام مهنام

83

مطالعات

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

ماهور سجادی

84

معماری داخلی

ایستایی-درک معماری-تاریخ معماری-عناصر- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

زهرا اسعدی

84

مطالعات

بسته آموزشی

شرکت کرده است

 

زهرا اسعدی

84

مطالعات

بسته آموزشی

شرکت کرده است

 

ترمه تجدد

85

مدیریت پروژه

ایستایی-مدیریت پروژه-مصالح-زبان انگلیسی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

نفیسه زینالی

86

معماری منظر

ایستایی- -کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات

 

شرکت کرده است

ماهور سجادی

86

بازسازی پس از سانحه

ایستایی-درک معماری-تاریخ معماری- -عناصر-خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

میلاد نظیفی

86

بازسازی

خلاصه درس منظر

 

شرکت کرده است

میلاد نظیفی

86

بازسازی

خلاصه درس منظر

 

شرکت کرده است

مهسا الهی

87

معماری داخلی

کتاب سیستم های ساختمانی دکتر گلابچی-

 

 

ساغر صمدی

87

تکنولوژی معماری

کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات

 

 

ارغوان خسروی

88

بازسازی پس از سانحه

زبان انگلیسی-ایستایی-کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات - -نکته و تست زیان عمومی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سینا محمودی

88

اسلامی

اسکیس

شرکت کرده است

 

فاطمه تقدیری

90

انرژی معماری

 -خلاصه درس معماری منظر

 

 

طاهره جعفری

90

بازسازی پس از سانحه

معماری جهان-نکته و تست تاریخ ایران و معاصر- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

محمد حیدری

90

بازسازی پس از سانحه

نکته و تست تاریخ معماری-نکته و تست ایستایی

 

 

حوریه سوهانی

90

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه-ایستایی-نکته و تست ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

آلاله احسانی

91

تکنولوژی معماری

ایستایی-عناصر

 

 

فاطمه تقدیری

91

معماری منظر

خلاصه درس معماری منظر-

 

 

معصومه عبدالرضائی

91

معماری داخلی

ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ معماری-نکته و تست تنظیم شرایط و تاسیسات- -خلاصه درس معماری منظر-کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات-

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سپیده محمودی

91

مطالعات معماری ایران

زبان انگلیسی-درک معماری- -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

نسترن عبدالله زاده

92

معماری

خلاصه درس معماری منظر

 

 

غزل نارنجی شکلاتی

92

معماری منظر

نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات-نکته و تست عناصر جزئیات - -کارگاه کتاب سیستم های ساختمانی دکتر گلابچی-خلاصه درس معماری منظر-فن شناسی

 

 

شادی زارع شاه آبادی

92

معماری اسلامی

زبان تخصصی و عمومی-ایستایی- -درک معماری-تاریخ معماری-عناصر-تنظیم شرایط و تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

شادی زارع شاه آبادی

92

بازسازی پس از سانحه

زبان تخصصی و عمومی-ایستایی-درک معماری-تاریخ معماری-عناصر- -تنظیم شرایط و تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مرتضی تکباش

93

معماری منظر

درک معماری-زبان عمومی-سیستم وایستایی-عناصر-خلاصه درس معماری منظر- -نکته و تست تاریخ معماری-نکته و تست سیستم

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محمد حیدری

94

مطالعات معماری ایران

نکته و تست تاریخ معماری-نکته و تست ایستایی

 

 

زهره زرین حقیقی

95

معماری داخلی

ایستایی

 

شرکت کرده است

نسترن سدهی

96

معماری

سیستم های ساختمانی و ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

فاطمه غریبی

97

تکنولوژی معماری

عناصر جزئیات-

شرکت کرده است

شرکت کرده است

فاطمه مولائی

97

مطالعات معماری ایران

ایستایی - درک معماری - -تاریخ معماری هدف

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محمدرسول عطائی

97

مطالعات

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-درک عمومی معماری-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محمدرسول عطائی

97

مطالعات

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-درک عمومی معماری-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پدرام سلمانی

98

معماری منظر

نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات-

 

 

فاطمه مولائی

99

معماری اسلامی

ایستایی - درک معماری - -تاریخ معماری هدف

شرکت کرده است

شرکت کرده است

نسترن سدهی

99

مطالعات

سیستم های ساختمانی و ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

فرشته ریوندی

100

معماری

خلاصه درس معماری منظر-کارگاه سایه و پرسپکتیو-

 

 

مهرناز مهدویانی

100

تکنولوژی معماری

کتاب سیستم های ساختمانی دکتر گلابچی-نکته و تست ایستایی

 

 

مهسا الهی

102

معماری

کتاب سیستم های ساختمانی دکتر گلابچی-

 

 

فاطمه مولائی

102

معماری داخلی

ایستایی - درک معماری - -تاریخ معماری هدف

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سپیده محمودی

103

بازسازی پس از سانحه

زبان انگلیسی-درک معماری- -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

معصومه عبدالرضائی

104

معماری

ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ معماری-نکته و تست تنظیم شرایط و تاسیسات- -خلاصه درس معماری منظر-کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

کوشا علیپناه

104

معماری

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

کوشا علیپناه

104

معماری

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

ارغوان خسروی

105

معماری اسلامی

زبان انگلیسی-ایستایی-کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات - -نکته و تست زیان عمومی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

فاطمه مولائی

105

معماری منظر

ایستایی - درک معماری - -تاریخ معماری هدف

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محبوبه حاجیانی

106

مطالعات معماری ایران

عناصر جزئیات -ایستایی-زبان عمومی- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

فرزانه جمشیدی کلانتری

110

معماری منظر

خلاصه درس معماری منظر

 

 

ترنج بلوری

111

معماری منظر

نکته و تست تاریخ معماری و جهان-خلاصه درس معماری منظر- -فن شناسی-جزوه ی دکتر متدین

 

شرکت کرده است

سپیده محمودی

112

معماری منظر

زبان انگلیسی-درک معماری- -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

آذین رضائی

113

معماری داخلی

کلیه دورس-خلاصه درس تاریخ ایران- -نکته و تست ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

شادی زارع شاه آبادی

115

معماری

زبان تخصصی و عمومی-ایستایی- -درک معماری-تاریخ معماری-عناصر-تنظیم شرایط و تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

نرگس دشتی

116

بازسازی پس از سانحه

 

 

شرکت کرده است

معصومه عبدالرضائی

116

معماری اسلامی

ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ معماری-نکته و تست تنظیم شرایط و تاسیسات- -خلاصه درس معماری منظر-کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات-

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سانوش فلاح دار

120

معماری

خلاصه درس معماری منظر-

 

 

پرنیا آذینی

120

معماری منظر

زبان انگلیسی-ایستایی-درک معماری - -خلاصه درس معماری منظر

شرکت کرده است

شرکت کرده است

آذین رضائی

121

معماری

کلیه دورس-خلاصه درس تاریخ ایران- -نکته و تست ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

بیژن آسترکی

122

معماری داخلی

زبان انگلیسی-ایستایی-درک معماری-خلاصه درس معماری منظر-تاریخ معماری- -عناصر-نکته و تست تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پدرام مهنام

123

معماری

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پدرام مهنام

123

معماری

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محبوبه حاجیانی

126

بازسازی پس از سانحه

عناصر جزئیات -ایستایی-زبان عمومی- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

زهره زرین حقیقی

128

بازسازی پس از سانحه

ایستایی

 

شرکت کرده است

پدرام مهنام

128

اسلامی

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پدرام مهنام

128

اسلامی

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سهیلا زارعی

130

معماری منظر

زبان تخصصی و عمومی-ایستایی-درک معماری-تاریخ معماری-نکته و تست ایستایی- -عناصر-خلاصه درس معماری منظر-خلاصه درس تاریخ معماری

شرکت کرده است

شرکت کرده است

کوشا علیپناه

131

بازسازی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

کوشا علیپناه

131

بازسازی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پدرام مهنام

133

منظر

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پدرام مهنام

133

منظر

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

لیلا موحدیان

135

مطالعات معماری ایران

کلیه دروس-خلاصه درس معماری منظر- -خلاصه درس تاریخ معماری و ایران

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مجحمدجواد لک زائی

135

معماری منظر

خلاصه درس معماری منظر

 

 

نسترن سدهی

135

اسلامی

سیستم های ساختمانی و ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

آذین رضائی

136

بازسازی پس از سانحه

کلیه دورس-خلاصه درس تاریخ ایران- -نکته و تست ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

نفیسه زینالی

137

معماری

ایستایی- -کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات

 

شرکت کرده است

سینا محمودی

137

منظر

اسکیس

شرکت کرده است

 

شادی زارع شاه آبادی

138

معماری داخلی

زبان تخصصی و عمومی-ایستایی- -درک معماری-تاریخ معماری-عناصر-تنظیم شرایط و تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

صبا عبدالشاهی

138

بازسازی پس از سانحه

ایستایی- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

محمدنوید فلاح

140

معماری

تاریخ معماری-درک معماری-ایستایی

 

 

امیرحسین شریفیان

140

بازسازی

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ

شرکت کرده است

شرکت کرده است

امیرحسین شریفیان

140

بازسازی

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ

شرکت کرده است

شرکت کرده است

ارغوان خسروی

141

مطالعات معماری ایران

زبان انگلیسی-ایستایی- -کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات -نکته و تست زیان عمومی-

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پدرام مهنام

141

داخلی

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پدرام مهنام

141

داخلی

سیستم های ساختمانی و ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ-بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

آذین رضائی

142

معماری اسلامی

کلیه دورس-خلاصه درس تاریخ ایران- -نکته و تست ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

کوشا علیپناه

142

داخلی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

کوشا علیپناه

142

داخلی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سینا محمودی

142

بازسازی

اسکیس

شرکت کرده است

 

ساناز ضرغامی

143

بازسازی پس از سانحه

ایستایی

 

شرکت کرده است

هاشم خیرجو

143

معماری

بسته آموزشی

شرکت کرده است

 

هاشم خیرجو

143

معماری

بسته آموزشی

شرکت کرده است

 

نرگس دشتی

144

معماری اسلامی

 

 

شرکت کرده است

پدرام نجف قلی

147

معماری منظر

کلیه دروس-

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محمد اکرامی

150

بازسازی پس از سانحه

کارگاه سایه و پرسپکتیو-

 

شرکت کرده است

مرتضی تکباش

150

معماری اسلامی

درک معماری-زبان عمومی-سیستم وایستایی-عناصر-خلاصه درس معماری منظر-نکته و تست تاریخ معماری-نکته و تست سیستم

شرکت کرده است

شرکت کرده است

نرگس دشتی

155

معماری داخلی

 

 

شرکت کرده است

سیدمعصومه میرابراهیمی

157

بازسازی پس از سانحه

درک معماری-ایستایی-

 

 

معصومه عبدالرضائی

158

مطالعات معماری ایران

ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ معماری-نکته و تست تنظیم شرایط و تاسیسات- خلاصه درس معماری منظر-کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات-

شرکت کرده است

شرکت کرده است

طناز بالازاده

158

معماری

ایستایی-کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات- کتاب سیستم های ساختمانی دکتر گلابچی

 

 

نرگس دشتی

159

معماری

 

 

شرکت کرده است

مهدی ارومیه

160

معماری اسلامی

 

 

شرکت کرده است

کوشا علیپناه

160

مطالعات

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

کوشا علیپناه

160

مطالعات

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

نازنین حریری

161

معماری

خلاصه درس منظر-اسکیس-کارگاه سه روزه درک عمومی معماری

شرکت کرده است

شرکت کرده است

نازنین حریری

162

اسلامی

خلاصه درس منظر-اسکیس-کارگاه سه روزه درک عمومی معماری

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محمد اکرامی

163

معماری منظر

کارگاه سایه و پرسپکتیو-

 

شرکت کرده است

غزل نارنجی شکلاتی

165

معماری اسلامی

نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات-نکته و تست عناصر جزئیات -کارگاه کتاب سیستم های ساختمانی دکتر گلابچی-خلاصه درس معماری منظر-فن شناسی

 

 

مطهره دین محمدی

166

معماری منظر

زبان تخصصی و عمومی-درک معماری-ایستایی-نکته و تست تاریخ ایران و معاصر و جهان- خلاصه درس معماری منظر-نکته و تست تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مرتضی سرمدی

169

انرژی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سلماز سالمی

170

معماری

ایستایی-

 

 

پدرام سلمانی

170

بازسازی پس از سانحه

نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات-

 

 

بیژن آسترکی

171

معماری

زبان انگلیسی-ایستایی-درک معماری-خلاصه درس معماری منظر-تاریخ معماری- -عناصر-نکته و تست تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مرتضی تکباش

172

معماری

درک معماری-زبان عمومی-سیستم وایستایی-عناصر- خلاصه درس معماری منظر-نکته و تست تاریخ معماری-نکته و تست سیستم

شرکت کرده است

شرکت کرده است

ترانه ایران پور

173

معماری منظر

کارگاه دو روزه ی عناصر- -خلاصه درس معماری منظر

 

شرکت کرده است

زهره زرین حقیقی

174

مطالعات معماری ایران

ایستایی

 

شرکت کرده است

علیرضا زند

175

معماری داخلی

 -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پرستو مقدم

175

بازسازی پس از سانحه

درک معماری-خلاصه درس معماری منظر- -خلاصه درس تاریخ جهان

 

شرکت کرده است

غزل نارنجی شکلاتی

176

معماری

نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات-نکته و تست عناصر جزئیات  -کارگاه کتاب سیستم های ساختمانی دکتر گلابچی-خلاصه درس معماری منظر-فن شناسی

 

 

معصومه اخلاقی

176

معماری داخلی

معماری جهان-نکته و تست تاریخ ایران و جهان- -خلاصه درس معماری منظر-نکته و تست سیستم

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مجحمدجواد لک زائی

178

معماری

خلاصه درس معماری منظر

 

 

بهاره تبریزی

179

معماری اسلامی

نکته و تست تاریخ ایران و جهان-

شرکت کرده است

 

مهدی ارومیه

180

معماری

 

 

شرکت کرده است

محیا سام

183

معماری داخلی

ایستایی-

شرکت کرده است

شرکت کرده است

علیرضا زند

184

معماری

ایستایی-

شرکت کرده است

شرکت کرده است

سیدمعصومه میرابراهیمی

185

معماری منظر

 -درک معماری-ایستایی

 

 

سینا محمودی

185

مطالعات

اسکیس

شرکت کرده است

 

مطهره دین محمدی

186

معماری

زبان تخصصی و عمومی-درک معماری-ایستایی-نکته و تست تاریخ ایران و معاصر و جهان -خلاصه درس معماری منظر-نکته و تست تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پریچهر یاوری

189

معماری منظر

 

 

شرکت کرده است

معصومه اخلاقی

191

معماری

معماری جهان-نکته و تست تاریخ ایران و جهان- -خلاصه درس معماری منظر-نکته و تست سیستم

شرکت کرده است

شرکت کرده است

رضا کرمی فر

191

معماری داخلی

 -خلاصه درس تاریخ جهان و ایران

 

شرکت کرده است

مژده گودرزی

191

معماری اسلامی

نکته و تست تنظیم شرایط و تاسیسات-ایستایی-خلاصه درس معماری منظر

 

 

بهداد خبازروشن

194

معماری

خلاصه درس تاریخ معماری و ایران و معاصر-خلاصه درس معماری منظر-نکته و تست ایستایی-کتاب سیستم های ساختمانی دکتر گلابچی

 

 

نرگس دشتی

195

معماری منظر

 

 

شرکت کرده است

بهاره تبریزی

198

معماری منظر

نکته و تست تاریخ ایران و جهان-

شرکت کرده است

 

محیا سام

199

مطالعات معماری ایران

 -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

رضا کرمی فر

199

معماری

خلاصه درس تاریخ جهان و ایران-

 

شرکت کرده است

مازیار ترابی

199

معماری اسلامی

زبان انگلیسی-درک معماری-ایستایی-کارگاه دو روزه ی عناصر- -خلاصه درس تاریخ ایران و معاصر-نکته و تست ایستایی-خلاصه درس معماری منظر

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پدرام سلمانی

200

مطالعات معماری ایران

نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات-

 

 

رضا کرمی فر

201

معماری اسلامی

خلاصه درس تاریخ جهان و ایران-

 

شرکت کرده است

محمد احمدیان مقدس

203

معماری

کلیه دروس-

شرکت کرده است

شرکت کرده است

پوریا بنی آدم

204

معماری

 

 

شرکت کرده است

مطهره دین محمدی

206

معماری اسلامی

زبان تخصصی و عمومی-درک معماری-ایستایی-نکته و تست تاریخ ایران و معاصر و جهان- -خلاصه درس معماری منظر-نکته و تست تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

بهاره تبریزی

207

بازسازی پس از سانحه

نکته و تست تاریخ ایران و جهان-

شرکت کرده است

 

هاشم خیرجو

208

داخلی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

 

هاشم خیرجو

208

داخلی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

 

علی دهقانی

211

معماری منظر

زبان انگلیسی-درک معماری- -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

فاطمه محمدرحیمی

211

معماری منظر

زبان انگلیسی-درک معماری-ایستایی-کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات-خلاصه درس معماری منظر- -خلاصه درس تاریخ ایران و معاصر-نکته و تست تنظیم و تاسیسات-نکته و تست ایستایی-

شرکت کرده است

شرکت کرده است

بهاره تبریزی

213

مطالعات معماری ایران

نکته و تست تاریخ ایران و جهان-

شرکت کرده است

 

محیا سام

213

معماری اسلامی

 -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محیا سام

214

معماری

 -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

زهرا غفاری

215

معماری

ایستایی-خلاصه درس معماری منظر-نکته و تست ایستایی-خلاصه درس تاریخ معماری و معاصر- -نکته و تست تنظیم شرایط و تاسیسات-نکته و تست زبان عمومی

 

شرکت کرده است

شادی زارع شاه آبادی

216

مطالعات معماری ایران

زبان تخصصی و عمومی-ایستایی-درک معماری- -تاریخ معماری-عناصر-تنظیم شرایط و تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مرتضی تکباش

218

مطالعات معماری ایران

درک معماری-زبان عمومی-سیستم وایستایی-عناصر-خلاصه درس معماری منظر- -نکته و تست تاریخ معماری-نکته و تست سیستم

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مژده گودرزی

219

مطالعات معماری ایران

نکته و تست تنظیم شرایط و تاسیسات-ایستایی-خلاصه درس معماری منظر

 

 

بهاره تبریزی

220

معماری

نکته و تست تاریخ ایران و جهان-

شرکت کرده است

 

سهیلا زارعی

222

معماری اسلامی

زبان تخصصی و عمومی-ایستایی-درک معماری-تاریخ معماری-نکته و تست ایستایی- -عناصر-خلاصه درس معماری منظر-خلاصه درس تاریخ معماری

شرکت کرده است

شرکت کرده است

رضا کرمی فر

222

مطالعات معماری ایران

خلاصه درس تاریخ جهان و ایران-

 

شرکت کرده است

مرتضی تکباش

223

معماری داخلی

درک معماری-زبان عمومی-سیستم وایستایی-عناصر-خلاصه درس معماری منظر- -نکته و تست تاریخ معماری-نکته و تست سیستم

شرکت کرده است

شرکت کرده است

شفق شادروان

223

معماری داخلی

کلیه دروس-

شرکت کرده است

شرکت کرده است

بهاره تبریزی

224

معماری داخلی

نکته و تست تاریخ ایران و جهان-

شرکت کرده است

 

آذین رضائی

224

معماری منظر

کلیه دورس-خلاصه درس تاریخ ایران- -نکته و تست ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

نونا منوچهری

227

معماری

کلیه ی دروس-خلاصه درس معماری منظر- -خلاصه درس تاریخ معماری و جهان و ایران

شرکت کرده است

شرکت کرده است

الهام اسکندری

228

معماری منظر

خلاصه درس معماری منظر

 

 

نونا منوچهری

228

معماری داخلی

کلیه ی دروس-خلاصه درس معماری منظر- -خلاصه درس تاریخ معماری و جهان و ایران

شرکت کرده است

شرکت کرده است

فاطمه قضاتلو

230

معماری منظر

ایستایی-درک معماری- -زبان انگلیسی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

محیا صابری

231

معماری منظر

کلیه دروس-نکته و تست ایستایی- -خلاصه درس معماری منظر-نکته و تست تاریخ ایران و معاصر

شرکت کرده است

شرکت کرده است

مریم زین الدینی

234

بازسازی پس از سانحه

 

 

شرکت کرده است

مهسا زیبافر

235

معماری اسلامی

ایستایی-خلاصه درس معماری منظر-کارگاه سایه و پرسپکتیو- -کتاب سیستم های ساختمانی دکتر گلابچی

 

شرکت کرده است

زهرا غفاری

235

معماری منظر

ایستایی-خلاصه درس معماری منظر-نکته و تست ایستایی-خلاصه درس تاریخ معماری و معاصر- -نکته و تست تنظیم شرایط و تاسیسات-نکته و تست زبان عمومی

 

شرکت کرده است

فاطمه قضاتلو

235

معماری

ایستایی-درک معماری- -زبان انگلیسی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

فاطمه تقدیری

236

معماری

 -خلاصه درس معماری منظر

 

 

نازنین حریری

236

داخلی

خلاصه درس منظر-اسکیس-کارگاه سه روزه درک عمومی معماری

شرکت کرده است

شرکت کرده است

هاشم خیرجو

239

اسلامی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

 

هاشم خیرجو

239

اسلامی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

 

مهدی ارومیه

240

معماری داخلی

 

 

شرکت کرده است

پرنیا آذینی

240

معماری

زبان انگلیسی-ایستایی-درک معماری-  -خلاصه درس معماری منظر

شرکت کرده است

شرکت کرده است

بهناز خاکسار

240

معماری

عناصر-کارگاه شش روزه ی ایستایی-نکته و تست تاسیسات- -نکته و تست تاریخ ایران و معاصر و جهان-نکته و تست زبان تخصصی-

 

شرکت کرده است

فرشته ریوندی

240

معماری منظر

خلاصه درس معماری منظر- -کارگاه سایه و پرسپکتیو

 

 

غزل نارنجی شکلاتی

242

معماری داخلی

نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات-نکته و تست عناصر جزئیات - -کارگاه کتاب سیستم های ساختمانی دکتر گلابچی-خلاصه درس معماری منظر-فن شناسی

 

 

سهیلا زارعی

242

معماری

زبان تخصصی و عمومی-ایستایی-درک معماری-تاریخ معماری-نکته و تست ایستایی- -عناصر-خلاصه درس معماری منظر-خلاصه درس تاریخ معماری

شرکت کرده است

شرکت کرده است

فاطمه محمدرحیمی

243

بازسازی پس از سانحه

زبان انگلیسی-درک معماری-ایستایی-کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات- -خلاصه درس معماری منظر-خلاصه درس تاریخ ایران و معاصر-نکته و تست تنظیم و تاسیسات-نکته و تست ایستایی-

شرکت کرده است

شرکت کرده است

غزل نارنجی شکلاتی

244

مطالعات معماری ایران

نکته و تست تنظیم شرایط شرایط و تاسیسات-نکته و تست عناصر جزئیات - -کارگاه کتاب سیستم های ساختمانی دکتر گلابچی-خلاصه درس معماری منظر-فن شناسی

 

 

آذین رضائی

244

مطالعات معماری ایران

کلیه دورس-خلاصه درس تاریخ ایران- -نکته و تست ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

معصومه عبدالرضائی

244

معماری منظر

ایستایی-زبان انگلیسی-تاریخ معماری-نکته و تست تنظیم شرایط و تاسیسات- -خلاصه درس معماری منظر-کارگاه دو روزه ی عناصر جزئیات-

شرکت کرده است

شرکت کرده است

زهرا اسعدی

244

داخلی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

 

زهرا اسعدی

244

داخلی

بسته آموزشی

شرکت کرده است

 

کوشا علیپناه

246

فناوری

بسته آموزشی

شرکت کرده است

شرکت کرده است

رفیده قاضی زاده

248

معماری منظر

 

شرکت کرده است

 

مطهره دین محمدی

249

معماری داخلی

زبان تخصصی و عمومی-درک معماری-ایستایی-نکته و تست تاریخ ایران و معاصر و جهان- -خلاصه درس معماری منظر-نکته و تست تاسیسات

شرکت کرده است

شرکت کرده است

زهرا اسعدی

249

معماری

بسته آموزشی

شرکت کرده است

 

زهرا اسعدی

249

معماری

بسته آموزشی

شرکت کرده است

 

مهدی ارومیه

250

مطالعات معماری ایران

 

 

شرکت کرده است

محیا سام

250

بازسازی پس از سانحه

 -ایستایی

شرکت کرده است

شرکت کرده است