دوره های اسکیس آکادمی تخصصی معماری برای کنکور 96

 

برای کسانی که دوره های اسکیس مقدماتی پاییز و زمستان 95 را شرکت کرده اند :

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

دوره مقدماتی

 

 

 

 

موضوعی

کارگاهبرای سایر دانشجویان : در کلاس های 12 نفره

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

 

 

دوره جامع اسکیس

کارگاه


 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

 

 

گروه های

نیمه خصوصی 3 نفره

مقدماتی و موضوعی

کارگاهبرای داوطلبان اسکیس داخلی و منظر: دوره های اسکیس داخلی و منظر بعد از اسکیس موضوعی و کسب مهارت لازم، اواخر خرداد ماه همزمان با ورکشاپ برنامه ریزی شده است.

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

 

 

 

کارگاه

 

 

دوره منظر


 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

 

 

 

کارگاه

 

 

 

دوره داخلی