موضوعات اسکیس کنکور دانشگاه آزاد ارشد معماری

1383

کتابخانه و نمایشگاه کودک

1384

 استراحتگاه میان جاده­ای برای استفاده کوتاه مدت مسافرین

1385

 پناهگاه شیرپلا

1386

پارکینگ طبقاتی

1387

طراحی المان در میدان دانشگاه آزاد اسلامی

1388

طراحی یادمان ۸ سال دفاع مقدس در میدانی در خرمشهر

1389

مجتمع توقفگاهی (استراحتی - پذیرایی)

1390

نمایشگاه هنر مدرن

کیوسک راهنمای گردشگری در ورودی شهر

طراحی خانه اقلیمی در شهر یزد

1391

گسترش موزه هنرهای معاصر-طراحی گالری های هنر دیجیتال

1392

موزه دفاع مقدس

1393

طراحی نمایشگاه در کنار ایستگاه مترو

1394

طراحی پژوهشکده معماری در سایت دانشگاه

1395

مجموعه بین راهی در جاده سمنان مشهد

موضوعات اسکیس کنکور سراسری ارشد معماری

1381

مرکز خدمات رفاهی بین راهی (تهران-قزوین)

1382

طراحی موزه باد بیرجند

1383

چای بازار در شمال کشور

1384

عمارت سرچشمه

1385

مدرسه در حاشیه خلیج فارس

1386

خانه عکس شمال

1387

تالار تختی

1388

ایستگاه راه آهن پاسارگاد

1389

محفل شعر و موسیقی

1390

سرای محله

1391

عمارت نظر به خلیج فارس

1392

گنبدنما حرم حضرت معصومه

1393

نگارخانه نور

1394

ایستگاه آتش نشانی

1395

مجموعه مسکونی