موضوعات اسکیس کنکور معماری داخلی سراسری 93-1391

سال

موضوع

1391

طراحی داخلی یک کفش فروشی بچه گانه

1392

طراحی داخلی یک نمایشگاه و اتاق بازاریابی برای یک شرکت تولید رنگ ساختمانی

1393

موضوع طراحي آژانس هواپيمايي در يك مخزن اب بتني!

1394

طراحى مركز گردهمايى هاى ايرانيان در خاور دور

1395

طراحي فروشگاه چايي در مزرعه چايي