برنامه دوره کلاس های گروه معماری آکادمی تخصصی معماری

سرفصل

عنوان درس

مدت

نام استاد

روزهای برگزاری

قیمت برای دانشجویان تک درس (تومان)

قیمت برای دانشجویان  کلیه دروس

(تومان)

قیمت برای دانشجویان بسته ی طلایی

(تومان)

زبان

زبان عمومی و تخصصی

80

استاد عالم زاده

کد D:  پنجشنبه 16:30- 12:30و جمعه 16:30- 12:30

شرکت کنندگان در کلاس زبان آکادمی تخصصی معماری 25 ساعت فیلم آموزشی تکمیلی کلاس را بصورت رایگان دریافت میکنند.

890.000

750.000

750.000

کد E:  پنجشنبه20:30- 16:45 و جمعه 20:30- 16:45

کد F :  پنجشنبه12- 8 و چهارشنبه 12- 8

زبان عمومی و تخصصی قوی

50

استاد پورسعید

زبان قوی کد B: چهارشنبه 16:30- 12:30

720.000

500.000

500.000

دروس  فنی

طراحی فنی اجزا( عناصر)

62

دکتر سید جواد طباطبایی

کد B: شنبه 20:30- 16:45

650.000

400.000

-

ايستايي و سيستم‌هاي ساختماني  

124

دکتر سید جواد  طباطبایی

کد D: پنجشنبه12- 8 و جمعه 12- 8

860.000

780.000

780.000

کد E: پنجشنبه 16- 12:30و جمعه 16:30- 12:30

کد F: پنجشنبه20:30- 16:45 و جمعه 20:30- 16:45

مهندس احسان باقری

کد G:   سه شنبه 19- 14:30

860.000

780.000

780.000

مصالح ساختمانی

20

دکتر سعید سعیدی پور

بصورت دو کارگاه یک روزه ی بتن و مصالح سنتی

200.000

150.000

-

تنظیم شرایط محیطی و تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

70

مهندس حامد آقایی

   کد B:  چهارشنبه 12- 8

650.000

420.000

-

تاریخ و مبانی نظری

تاريخ معماری جهان

35

مهندس دهقانی

کد D: پنجشنبه 20:30- 16:45

دانشجویان بسته طلایی می توانند این درس را به قیمت250.000 تومان ثبت نام کنند.

450.000

250.000

-

کد E:  پنجشنبه12- 8

کد F: پنجشنبه 16:30- 12:30

تاريخ معماری ایران و اسلام

32

مهندس فرشید فقیهی

کد B: شنبه 16:30- 12:30

350.000

160.000

-

تاريخ معماری معاصر

30

مهندس رسول بخشی

کد B :  چهارشنبه 20:30- 16:45

350.000

160.000

-

درک معماری

درك عمومي معماري + پرسپکتیو و سایه

80

مهندس دهقانی و

مهندس ایرانشاهی

کد D: جمعه 20:30- 16:45

550.000

450.000

450.000

کد E:   جمعه 12- 8

کد F: جمعه 16:30- 12:30

درك عمومي منظر

36

دکتر سعید عظمتی

کد B: چهارشنبه 16:30- 12:30

380.000

160.000

-

دپارتمان مشاوره و آزمون

14 مرحله آزمون آزمایشی با محاسبه 35 درصد تخفیف

650.000

850.000

کلیه خدمات دپارتمان مشاوره آکادمی تخصصی معماری

500.000

جمع ثبت نام در کلیه دروس گرایش معماری + آزمون های آزمایشی + خدمات دپارتمان مشاوره با احتساب تخفيف 4.530.000 تومان است.

جمع ثبت نام كل دروس بسته طلایی شامل دروس ایستایی، زبان عمومی وتخصصی، درک عمومی معماری + آزمون های آزمایشی + خدمات دپارتمان مشاوره با احتساب تخفيف 2.830.000 تومان است.

کلیه پرداخت های بسته ی طلایی 3 فقره چک 600.000 تومانی + مابقی بصورت نقد

کلیه پرداخت های کلیه دروس 3 فقره چک 800.000 تومانی + مابقی بصورت نقد

 

برنامه دوره کلاس های گروه هنرهای ساخت (تکنولوژی معماری، انرژی معماری و مدیریت پروژه)

توضیحات

عنوان درس

روزهای برگزاری

قیمت برای دانشجویان تک درس (تومان)

قیمت برای دانشجویان  کلیه دروس

(تومان)

مشترک بین هر سه گرایش

زبان  عمومی و تخصصي

انتخاب کد مناسب از جدول گروه معماری

890.000

750.000

مشترک بین هر سه گرایش

زبان عمومي و تخصصی قوی

720.000

500.000

مشترک بین هر سه گرایش

ايستايي و سيستم‌هاي

ساختماني  

860.000

780.000

فقط گرایش انرژی  و تکنولوژی

طراحی فنی اجزا( عناصر)

650.000

400.000

فقط گرایش انرژی

تنظیم شرایط محیطی و تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

650.000

420.000

فقط مدیریت پروژه

مصالح ساختمانی ویژه مدیریت پروژه

50 ساعت

دکتر سعیدی پور

یکشنبه 16.30- 9

400.000

250.000

فقط مدیریت پروژه

مدیریت تشکیلات کارگاهی

88 ساعت

مهندس علیرضا آرام

شنبه 20:30- 16:20

و چهارشنبه 20:30- 16:30

800.000

660.000

14 مرحله آزمون آزمایشی

650.000

850.000

کلیه خدمات دپارتمان مشاوره آکادمی تخصصی معماری

500.000

جمع ثبت نام در کلیه کلاس های گرایش مدیریت پروژه شامل ایستایی، زبان عمومی و تخصصی، مصالح و مدیریت تشکیلات کارگاهی + آزمون ها ی آزمایشی + دریافت خدمات دپارتمان مشاوره با احتساب تخفيف 3.290.000 تومان

جمع ثبت نام در کلیه کلاس های گرایش تکنولوژی معماری شامل ایستایی، زبان عمومی و تخصصی و طراحی فنی اجزا( عناصر)  + آزمون ها ی آزمایشی + دریافت خدمات دپارتمان مشاوره با احتساب تخفيف 2.780.000 تومان

جمع ثبت نام در کلیه کلاس های گرایش انرژی معماری شامل ایستایی، زبان عمومی و تخصصی، طراحی فنی اجزا( عناصر)  و  تنظیم و تاسیسات+ آزمون ها ی آزمایشی + دریافت خدمات دپارتمان مشاوره با احتساب تخفيف 3.200.000 تومان

لطفاٌ قبل از ثبت نام به نکات زیر توجه کنید:

تخفیف ویژه اعضای آکادمی

کلیه دروس معماری

1 میلیون تومان علاوه بر تخفیف کلیه دروس

بسته طلایی معماری

200.000 تومان علاوه بر تخفیف بسته طلایی

کلیه دروس تکنولوژی معماری

300.000 تومان علاوه بر تخفیف کلیه دروس

کلیه دروس انرژی معماری

480.000 تومان علاوه بر تخفیف کلیه دروس

کلیه دروس مدیریت پروژه

300.000 تومان علاوه بر تخفیف کلیه دروس

 

نحوه پرداخت شهریه

کلیه دروس معماری

3 فقره چک 800.000 تومانی + مابقی بصورت نقد

بسته طلایی معماری

3 فقره چک 600.000 تومانی + مابقی بصورت نقد

تک درس

نصف مبلغ پرداخت بصورت نقد + نصف مبلغ بصورت 1 فقره چک

 زبان عمومی و تخصصی قوی به منظور افزایش بازدهی کلاس زبان برای دانشجویان با پایه زبان قوی در نظر گرفته شده است.

 درس ايستايي و سيستم‌هاي ساختماني در آکادمی تخصصی معماری در 124 ساعت برگزار می شود:

  92 ساعت تدریس 16 ساعت کارگاه های کتاب های دکتر گلابچی(استادیار)، 16 ساعت کلاس حل تست(استادیار) در خلال تدریس

  • بسته ی طلایی دروس شامل 3 کلاس درسی است که بیشترین تاثیر را در کنکور معماری دارند:

زبان عمومی و تخصصی معماری، ایستایی و سیستم های ساختمانی و درک عمومی معماری