مطالعه بدون خیال پردازی

موضوع:برنامه ریزی

خیلی از افراد با وجود داشتن هدف و اراده هنگام مطالعه فکر  خیال های مختلفی به سراغشان می آید و این امر باعث می شود روند مطالعه مختل و از مسیر اصلی خود خارج و بعد از گذشت مدتی فرد به خود آمده و می بیند که زمان زیادی را از دست داده است     

راه حل مقابله با این نوع از حواس پرتی چیست؟  

  مطالعه به مثابه رانندگی با سرعت زیاد در یک جاده ی پر پیچ و خم است.شما برای اینکه بهترین نتیجه رو کسب کنید باید تا انتهای مسیر تمام حواستان به جاده و رانندگیتان باشد.     

مطالعه هم اینگونه است،خود را موظف کنید که در تایم مشخصی قرار است(باید) این مباحث خوانده شود.این کار باعث می شود ۶دانگ حواستان به آن مطلبی باشد که قرار است خوانده شود.

     برای انکه کیفیت تند خوانی خود را ارزیابی کنید بهتر است در پایان از خود سوالاتی طرح و به آنها پاسخ دهید.

     بعد از اتمام مطالعه هر آن چیزی که آموخته اید(برداشت ذهنی نه پاک نویس کردن) روی کاغذ بیاورید این کار ۲ مزیت به همراه خواهد داشت

۱)باعث تحرک قدرت حافظه شما می شود

۲)ذهن شما رو تخلیه و آماده فراگیری مطالب جدید خواهد کرد‌

 

مصطفی حکیم زاده

 عضو دپارتمان مشاوره شهر تهران