هدف از آزمونهای آزمایشی چیست ؟

موضوع: ازمونهای آزمایشی

1)آشنایی با نحوه ی تست زنی

2)تمرین خوبی برای مقابله با استرس در شرایط شبیه سازی کنکور

3)پیدا کردن ایرادات مطالعاتی هر مبحث و رفع آنها

4)ایجاد اهداف کوتاه و بلند مدت

5)هدف مند کردن مطالعات در بازه زمانی 7-8 ماه

6)و در انتها مقایسه خود با سایر داوطلبین کنکور(در آزمون های جامع)

 

مصطفی حکیم زاده

عضو دپارتمان مشاوره شهر تهران