من فقط میخوام دانشگاه سراسرى در تهران قبول شم چيكار بايد بكنم

موضوع:مشاوره

 عاليه، يه هدف بزرگ، جذاب و بسيار مهم در مسير زندگى.

اما چند هزار نفر همزمان با شما اين هدف رو دارند و فقط تعداد خيلى كمى به اين موفقيت مى رسند!

براى بودن بين اون افراد چه ويژگى لازم داريم؟!

براى رسيدن به هدف خود،به سه ويژگى به عنوان سه راس يك مثلث نياز داريم!

١.استعداد: خوشبختانه همين كه شما به درجه ى كارشناسى رسيديد يعنى استعداد لازم براى درس خوندن و موفق شدن رو داريد، اما اگه خودتون رو آدم با استعدادى ميدونيد، بدونيد كه استعداد به تنهايى كافى نيست!

٢.پشتكار: مهم ترين عنصر براى موفقيت در كنكور و حتى تمام مسير زندگى همين پشتكار است، پشتكار يعنى قدرت انجام دادن و به پايان رساندن كار، يعنى اگر مسير رو شروع كرديم هيچ چيزى جلوى مارو نبايد بگيره.

٣.اعتماد به نفس: تركيب استعداد و پشتكار اعتماد به نفس را در ما ايجاد مى كند. اين راس سوم و پر اهميت به تدريج و در اثر تلاش مستمر و نگاه مثبت و واقع بينانه به مسير طى شده و پيش روى، در ما ايجاد مى شود.

اين سه ويژگى مهم ويژگى تمامى افراد موفق در مسير كنكور مي باشد.


احمد فیض

 عضو دپارتمان مشاوره اکادمی تهران