چه زمانی باید خلاصه نویسی انجام بدیم؟

موضوع:مشاوره

برای جواب دادن به این سوال باید اول بدونیم برای چی داریم خلاصه نویسی انجام میدیم.

خلاصه نویسی یکی از بهترین راه کارهای یادگیری و ثبت داده ها در ذهن است.

باعث افزایش رشد فکری میشه(چرا که فرد مجبور به تحلیل داده ها برای برگزیدن بخش های اصلی و مهم آن است)

اکثر منابع کنکور حجم زیادی دارند و در مواقعی که زمان کمی به آزمون باقی است نمی توانیم به مرور تمام مطالب بپردازیم در واقع با خلاصه نویسی میتونیم در کمترین زمان مطالب اصلی و مهم رو مرور کنیم

همین جا میتونیم جواب سوال اصلی رو پیدا کنیم.ما زمانی میتونیم بهترین خلاصه نویسی رو انجام  بدیم که به درستی اون مطلب رو فهمیده  و اشراف کامل داشته باشیم.پس خواهشا تو دور اول مطالعتون خلاصه نویسی انجام ندین.

تو  پیام های بدی بیشتر از روش های خلاصه نویسی براتون می گم.

مصطفی حکیم زاده

 عضو دپارتمان مشاوره شهر تهران