نام ونام خانوادگی

دانشگاه

گرایش

امیر علی امینی اقدم

 دانشگاه علم و صنعت

فناوری معماری

علی طاهری

 دانشگاه علم و صنعت

فناوری معماری

آرمین سام

 دانشگاه علم و صنعت

طراحی فضاهای بهداشتی و درمانی

باران محمدی

 دانشگاه علم و صنعت

معماری پایدار

پروانه طالبی

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسی معماری

جمشید محمدی

 دانشگاه علم و صنعت

معماری پایدار

حسن محمدی

 دانشگاه علم و صنعت

مسکن

زهرا حسینیان

 دانشگاه علم و صنعت

طراحی فضاهای آموزشی و فرهنگی

زهره سامانی

 دانشگاه علم و صنعت

طراحی فضاهای بهداشتی و درمانی

زهره شیخ سامانی

 دانشگاه علم و صنعت

طراحی فضاهای بهداشتی و درمانی

زینب صالحی

 دانشگاه علم و صنعت

مسکن

سحر تکین

 دانشگاه علم و صنعت

مسکن

سمانه فتوحی

 دانشگاه علم و صنعت

طراحی فضاهای بهداشتی و درمانی

سیده فرناز منبتی

 دانشگاه علم و صنعت

معماری پایدار

سیده مریم اقلیمی

 دانشگاه علم و صنعت

معماری پایدار

شیوا بلالی

 دانشگاه علم و صنعت

طراحی فضاهای بهداشتی و درمانی

شیوا خدایی

 دانشگاه علم و صنعت

طراحی فضاهای بهداشتی و درمانی

شیوا مسعودیان

 دانشگاه علم و صنعت

معماری پایدار

صفورا یخچالی

 دانشگاه علم و صنعت

مسکن

عاطفه نادمی

 دانشگاه علم و صنعت

معماری پایدار

علی خانی

 دانشگاه علم و صنعت

طراحی فضاهای آموزشی و فرهنگی

علی محمدی

 دانشگاه علم و صنعت

معماری پایدار

فائزه چوبکار

 دانشگاه علم و صنعت

فناوری معماری

لادن سيد مهديزاده

 دانشگاه علم و صنعت

مسکن

محمد حاجی

 دانشگاه علم و صنعت

طراحی فضاهای بهداشتی و درمانی

محمد علی عسگریان

 دانشگاه علم و صنعت

معماری پایدار

محمدرضا رحیمی

 دانشگاه علم و صنعت

فناوری معماری

نگار سعادت

 دانشگاه علم و صنعت

مسکن

نیکا ستوده

 دانشگاه علم و صنعت

طراحی فضاهای آموزشی و فرهنگی

رویا گنجی

دانشگاه ارومیه

مهندسی معماری

سعیده پیر محمدی

دانشگاه ارومیه

مهندسی معماری

سید امیر صادقی خواه

دانشگاه ارومیه

مهندسی معماری

امیر علی چگینی

دانشگاه امام خمینی قزوین

مهندسی معماری

سید محمد موسوی جزایری

دانشگاه امام خمینی قزوین

مهندسی معماری

صدف قانع

دانشگاه امام خمینی قزوین

مهندسی معماری

فاطمه رحمتی

دانشگاه امام خمینی قزوین

معماری منظر

فائزه شهسواری

دانشگاه امام خمینی قزوین

معماری منظر

فائزه کاویانی

دانشگاه امام خمینی قزوین

معماری منظر

محمد شفیعی

دانشگاه امام خمینی قزوین

مهندسی معماری

نرجس اسدی

دانشگاه امام خمینی قزوین

مهندسی معماری

نسیم صادق پور

دانشگاه امام خمینی قزوین

معماری منظر

پیام خالق دوست

دانشگاه باهنر کرمان

مهندسی معماری

حسام الدین جلیلی

دانشگاه باهنر کرمان

مهندسی معماری

رفیع ناصری

دانشگاه باهنر کرمان

مهندسی معماری

منا قرشی نژاد

دانشگاه باهنر کرمان

مهندسی معماری

نگار نظری

دانشگاه باهنر کرمان

مهندسی معماری

الهام اکبری

دانشگاه بوعلی همدان

مهندسی معماری

سیده فاطمه میرموسوی

دانشگاه بوعلی همدان

مهندسی معماری

کاظم کشمیری

دانشگاه بوعلی همدان

مهندسی معماری

منیژه قربانی

دانشگاه بوعلی همدان

مهندسی معماری

افشین رزمی

دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی معماری

الناز حسینی

دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی معماری

امیر حسین دانائی

دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی معماری

امیرحسین حاج محمد حسنی

دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی معماری

پانته آ صفایی

دانشگاه تربیت مدرس

معماری منظر

زهرا معصومی

دانشگاه تربیت مدرس

معماری منظر

سعید بختیاری

دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی معماری

شیخ الاسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت پروژه

فرزاد ابراهیم نیا

دانشگاه تربیت مدرس

معماری منظر

فرزین خاکی

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت پروژه

مریم نوروزی

دانشگاه تربیت مدرس

معماری منظر

مهرانگیز صابر

دانشگاه تربیت مدرس

معماری منظر

مهشید ساوه

دانشگاه تربیت مدرس

معماری منظر

نادیا پناهی

دانشگاه تربیت مدرس

معماری منظر

الهام رجبیان

دانشگاه تهران

معماری داخلی

پریا سلطان بیگی

دانشگاه تهران

معماری داخلی

آرزو خان محمدی

دانشگاه تهران

معماری منظر

آلاء فرطوسی

دانشگاه تهران

مهندسی معماری

بهروز باجغلی

دانشگاه تهران

مهندسی معماری

حامد محمدپور

دانشگاه تهران

مطالعات معماری ایران

مهدی حسین زاده

دانشگاه تهران

معماری منظر

خلیل راسخ راد

دانشگاه تهران

مطالعات معماری ایران

دانیال عابدی

دانشگاه تهران

تکنولوژی معماری

دانیال کرامت

دانشگاه تهران

تکنولوژی معماری

راضیه نمکین

دانشگاه تهران

مهندسی معماری

رعنایی

دانشگاه تهران

مهندسی معماری

زهره بختیاری

دانشگاه تهران

معماری منظر

سارا خرم آرایی

دانشگاه تهران

معماری منظر

سعید مرادی

دانشگاه تهران

مدیریت پروژه

سیده پریا حسینی چشمه ماکانی

دانشگاه تهران

معماری منظر

شادی شاه پسند

دانشگاه تهران

انرژی معماری

شیرین شاهین

دانشگاه تهران

مهندسی معماری

طناز شجاع ساداتی

دانشگاه تهران

انرژی معماری

علی شیاسی

دانشگاه تهران

مدیریت پروژه

غزاله دهقانی

دانشگاه تهران

مهندسی معماری

فاطمه کلانتری

دانشگاه تهران

مدیریت پروژه

فردین محمد ویسی

دانشگاه تهران

مطالعات معماری ایران

فرزاد ارادتی

دانشگاه تهران

انرژی معماری

مزده عباسی

دانشگاه تهران

معماری منظر

ناهید خوش نوید

دانشگاه تهران

مهندسی معماری

نوشین ریسمانچیان

دانشگاه تهران

معماری داخلی

وحید کلیایی

دانشگاه تهران

تکنولوژی معماری

ابراهیم رضائی

دانشگاه جندی شاپور دزفول

مهندسی معماری

امیر حسین خرم آبادی

دانشگاه جندی شاپور دزفول

مهندسی معماری

نیلوفر شریعت راد

دانشگاه جندی شاپور دزفول

مهندسی معماری

  مرادی

دانشگاه حکیم سبزواری

مهندسی معماری

ابراهیم بیات

دانشگاه حکیم سبزواری

مهندسی معماری

احمد نصرت خلیلی

دانشگاه حکیم سبزواری

مهندسی معماری

فاطمه شکوهی

دانشگاه حکیم سبزواری

مهندسی معماری

مریم مهرپویا

دانشگاه حکیم سبزواری

مهندسی معماری

مینا قائمی

دانشگاه حکیم سبزواری

مهندسی معماری

نسرین شاطرزاده

دانشگاه حکیم سبزواری

مهندسی معماری

عاطفه درویشی

دانشگاه رازی کرمانشاه

مهندسی معماری

سهیل فتحی

دانشگاه رازی کرمانشاه

مهندسی معماری

سولماز فروغی

دانشگاه رازی کرمانشاه

مهندسی معماری

رضا قاسمی

دانشگاه زنجان

مهندسی معماری

طناز افشار

دانشگاه زنجان

مهندسی معماری

مریم یادگاری

دانشگاه زنجان

مهندسی معماری

نادیا رحمان

دانشگاه زنجان

مهندسی معماری

سعیده ابراهیمی

دانشگاه سمنان

مهندسی معماری

سارا محسنی

دانشگاه شاهرود

مهندسی معماری

شرقی نژاد

دانشگاه شاهرود

مهندسی معماری

فرخ رو خانلری

دانشگاه شاهرود

مهندسی معماری

مطهره شاکری

دانشگاه شاهرود

مهندسی معماری

صفورا برناجی

دانشگاه شهید بهشتی

معماری منظر

 دانیال ثناگستر

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

احسان مددی

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

الهه توکلی

دانشگاه شهید بهشتی

انرژی معماری

الهه وثوقی

دانشگاه شهید بهشتی

معماری منظر

آذین پیروی

دانشگاه شهید بهشتی

معماری منظر

آیدا گلپریان

دانشگاه شهید بهشتی

تکنولوژی معماری

بهاره بیرک آبادی

دانشگاه شهید بهشتی

انرژی معماری

پهلوان