نام و نام خانوادگی

شرایط قبولی دانشگاه

گرایش

افروز اقايي

 دانشگاه گیلان

انرژی معماری

افسانه صانعی مقدم

 دانشگاه علم و صنعت

انرژی معماری

افسون احمدزاده

دانشگاه شیراز

انرژی معماری

افشین زرین قلم

دانشگاه بین المللی  امام خمینی قزوین

انرژی معماری

افشین یوسف‌زاده

دانشگاه هنر اصفهان

انرژی معماری

الميرا الماسي

دانشگاه هنر

انرژی معماری

الناز حق شناس

دانشگاه هنر اصفهان

انرژی معماری

الناز قنبرنژاد

دانشگاه هنر اصفهان

انرژی معماری

الهام اردکانی حیدری

دانشگاه هنر

انرژی معماری

الهام پوربلوچیان

دانشگاه تهران

انرژی معماری

الهام حيدري

دانشگاه هنر

انرژی معماری

الهام زارع

 دانشگاه تهران

انرژی معماری

الهام سمیعی پور

دانشگاه زنجان

انرژی معماری

الهه آقاجری

دانشگاه رازی کرمانشاه

انرژی معماری

الهه بهزادی

دانشگاه شیراز

انرژی معماری

الهه شاکری

دانشگاه محقق اردبیلی

انرژی معماری

الهه عسگری

 دانشگاه تهران

انرژی معماری

امیر همایونی

 دانشگاه تهران

انرژی معماری

امیرحسین مقتدایی

 دانشگاه تهران

انرژی معماری

امیرمحمد مومنی

دانشگاه هنر اصفهان

انرژی معماری

امین احدی

 دانشگاه تهران

انرژی معماری

امین راضی

دانشگاه محقق اردبیلی

انرژی معماری

امینه کریم پور

دانشگاه هنر اصفهان

انرژی معماری

آتنا بولاقی

 دانشگاه علم و صنعت

انرژی معماری

تارا طلاساز فيروزى

دانشگاه هنر

انرژی معماری

آذین رحیم زاده

دانشگاه کاشان

انرژی معماری

آرزو لطفی

بوعلی سینا همدان

بازسازی پس از سانحه

آرمان احمدی

دانشگاه بین المللی  امام خمینی قزوین

بازسازی پس از سانحه

آمنه الیاسی

دانشگاه هنر

بازسازی پس از سانحه

آناهیتا رزمی

دانشگاه هنر

بازسازی پس از سانحه

آناهیتا سیفایی

 دانشگاه تهران

بازسازی پس از سانحه

آیدا خلیلی

 دانشگاه تهران

تکنولوژی معماری

بابک خدابنده لو

دانشگاه تربيت مدرس

تکنولوژی معماری

بشری برخوردار

دانشگاه باهنر کرمان

تکنولوژی معماری

بهاره طوطیان

دانشگاه هنر اصفهان

تکنولوژی معماری

پرستو الهی

دانشگاه شیراز

تکنولوژی معماری

پرنیان شریفیان

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

تکنولوژی معماری

پروانه واحدی مقدم

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

تکنولوژی معماری

پریسا سعیدی

دانشگاه هنر اصفهان

تکنولوژی معماری

پریسا کاظمی

دانشگاه تبریز

تکنولوژی معماری

سجاد بخشی

دانشگاه تبریز

تکنولوژی معماری

پریسا مصاحبی پور

دانشگاه هنر

تکنولوژی معماری

پریسا معمار زاده

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت پروژه

پریسا منوچهری

 دانشگاه تهران

مدیریت پروژه

پژمان قربان مشائی

دانشگاه هنر

مدیریت پروژه

پگاه رضایی

دانشگاه هنر اصفهان

مدیریت پروژه

پوریا جعفری

دانشگاه هنر

مدیریت پروژه

پویا نوروزی

دانشگاه مازندران

مدیریت پروژه

تابان زینی

دانشگاه حکیم سبزواری

مدیریت پروژه

ترنج بلوری

دانشگاه شهید بهشتی

مطالعات معماری ایران

ثریا کاتوزی

 دانشگاه اهواز

مطالعات معماری ایران

ثمین سلیمانی

دانشگاه شهید بهشتی

مطالعات معماری ایران

ثمین عرشی

دانشگاه مازندران

مطالعات معماری ایران

ثمین میرزایی

دانشگاه هنر

مطالعات معماری ایران

جلوه عصاره

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

مطالعات معماری ایران

جوادزمانی

دانشگاه هنر

مطالعات معماری ایران

حانيه يزداني

 دانشگاه یزد

مطالعات معماری ایران

حسام باحجب حبيبي

 دانشگاه علم و صنعت

مطالعات معماری ایران

حسین بیات

 دانشگاه تهران

مطالعات معماری ایران

حمیده خیرآبادی

دانشگاه بین المللی  امام خمینی قزوین

مطالعات معماری ایران

حوا صالحی‌پور

دانشگاه هنر اصفهان

مطالعات معماری ایران

خانم ن.م

 دانشگاه یزد

مطالعات معماری ایران

خسرو قبادی

 دانشگاه یزد

مطالعات معماری ایران

دانيال صدقيان

دانشگاه هنر

مطالعات معماری ایران

دلارام رجب پور

 دانشگاه تهران

مطالعات معماری ایران

دلارام همتى

 دانشگاه علم و صنعت

مطالعات معماری ایران

دليـار اسدي

 دانشگاه تهران

مطالعات معماری ایران

راضیه شکری

دانشگاه تبریز

مطالعات معماری ایران

رامین حسینی

دانشگاه زنجان

مطالعات معماری ایران

رسول افشار مهر

دانشگاه شهید بهشتی

مطالعات معماری ایران

رضا زمانی

دانشگاه شیراز

مطالعات معماری ایران

رکسانا ولی شریعت

دانشگاه هنر اصفهان

مطالعات معماری ایران

ریحانه سلطانی

دانشگاه هنر اصفهان

مطالعات معماری ایران

ریحانه طالبی مزرعه شاهی

دانشگاه تربيت مدرس

معماري داخلي

ریحانه قندرچی

دانشگاه تبریز

معماري داخلي

ریحانه هاشمی

دانشگاه شهید بهشتی

معماري داخلي

زهرا احمدجو

دانشگاه هنر

معماري داخلي

زهرا اصغر زاده

دانشگاه تبریز

معماري داخلي

زهرا پورهروی صادق

دانشگاه فردوسی مشهد

معماري داخلي

زهرا حقی

دانشگاه تبریز

معماري داخلي

زهرا سادات آل احمد

دانشگاه شهید بهشتی

معماری اسلامی

زهرا سلمانی

دانشگاه شهید بهشتی

معماری اسلامی

زهرا صادق‌پور

دانشگاه فردوسی مشهد

معماری اسلامی

زهرا علوی

 دانشگاه یزد

معماری اسلامی

زهرا علیجان زاده

دانشگاه هنر اصفهان

معماری اسلامی

زهرا مجد

دانشگاه هنر

معماری داخلي

زهرا مستان

دانشگاه شهید بهشتی

معماری داخلي

زهرا مصطفایی

دانشگاه شیراز

معماری داخلي

زهرا میدانی اصغر

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

معماری داخلي

زهره فولادوند

 دانشگاه علم و صنعت

معماری داخلي

زينب احمدي

دانشگاه کاشان

معماری داخلي

زینب حسینی

دانشگاه شیراز

معماری داخلي

زینب رنجبران

دانشگاه بین المللی  امام خمینی قزوین

معماری داخلي

سارا خدابخشي

دانشگاه تربيت مدرس

معماری داخلی

سارا خداپرستی

دانشگاه یزد

معماری منظر

سارا رحمانی

دانشگاه هنر

معماری منظر

سارا غروری

دانشگاه زنجان

معماری منظر

سارا غلامی

دانشگاه بین المللی  امام خمینی قزوین

معماری منظر

سارا محمدی

دانشگاه كردستان

معماری منظر

سارا مشهدی علی اکبر

دانشگاه بین المللی  امام خمینی قزوین

معماری منظر

ساقی صراف

دانشگاه باهنر کرمان

معماری منظر

ستاره ترابي پور

دانشگاه هنر

معماری منظر

ستاره صدیقی پور

دانشگاه هنر

معماری منظر

ستایش رضوانی

دانشگاه شهید بهشتی

معماری منظر

سجاد هاشمی نرم

دانشگاه ایلام

معماری منظر

سحر کورنگ بهشتی

 دانشگاه تهران

معماری منظر

سحر موسوی

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

معماری منظر

سحر هاشمیان

 دانشگاه تهران

معماری منظر

سید امین حسینی

دانشگاه هنر

معماری منظر

سعید جاویدان

 دانشگاه علم و صنعت

معماری منظر

سعیدقابل

 دانشگاه تهران

معماری منظر

سعیده آراسته

دانشگاه شهید بهشتی

معماری منظر

سمانه لواف

دانشگاه بین المللی  امام خمینی قزوین

معماری منظر

سمیرا جلایری

دانشگاه شهید بهشتی

معماری منظر

سمیه حسینی

دانشگاه كردستان

معماری منظر

سمیه صبوری

 دانشگاه تهران

معماری منظر

سمیه گلزار ملکی

دانشگاه هنر

معماری منظر

سهند جلالی

دانشگاه تربيت مدرس

معماری منظر

سهیل وحدانی

دانشگاه شهید بهشتی

معماری منظر

سوسن مشیریان

 دانشگاه هنر

معماری منظر

سونا پرتو

دانشگاه هنر

معماری منظر

سينادخت زارع

دانشگاه بین المللی  امام خمینی قزوین

معماری منظر

سیامک انصاری

دانشگاه شیراز

معماری منظر

سید میلاد امامی

دانشگاه گلستان

معماری منظر

سیده محدثه موسوی فقیه

دانشگاه شیراز

معماری منظر

سیدوحید میرشاه جعفری

دانشگاه هنر

معماری منظر

یوسف دوس علی وند

دانشگاه تربيت مدرس

معماری منظر

سیما خیامی

دانشگاه تربيت مدرس

معماری منظر

سیما سعادتمند

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

مهندس معماری

شادی فرخ بلاغی

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسي معماري

شادی منشادیان

دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسي معماري

شاهین اطمینان .

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسي معماري

شایان قوی دوست

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسي معماري

شبنم چعفری

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مهندسي معماري

شکوه موسوی

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسي معماري

شمیم مشایخی

دانشگاه باهنر کرمان

مهندسي معماري

شهاب صحرانورد

دانشگاه یزد

مهندسي معماري

شهریار ابن علی

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

شيما كرباسي

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

شیدا آشورنیا

دانشگاه بین المللی  امام خمینی قزوین

مهندسی معماری

شیما خداقلی

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

شیوا خداشناس

دانشگاه مازندران

مهندسی معماری

صابر مجیدی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مهندسی معماری

صادق نجف‌زاده

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

صالح رحمت الهی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مهندسی معماری

صبا عزیزخانی

دانشگاه هنر

مهندسی معماری

طاهره باغان حسسن زاده

دانشگاه حکیم سبزواری

مهندسی معماری

طاهره صادقی

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسی معماری

عاطفه ترکمان سلامی

دانشگاه حکیم سبزواری

مهندسی معماری

عاطفه حامد میرجعفری

دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی معماری

عاطفه سادات علیزاده طباطبائی

دانشگاه هنر

مهندسی معماری

عاطفه عالم رجبی

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

عاطفه کاظمی

دانشگاه هنر اصفهان

مهندسی معماری

عاطفه محمدپور

دانشگاه زنجان

مهندسی معماری

عرفان مؤید

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

عطیه آستان بوس

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

علی اصغر عبدالکریمی

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسی معماری

علی جابری

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

علی ذبیحی

دانشگاه هنر اصفهان

مهندسی معماری

علی ربانی

دانشگاه ایلام

مهندسی معماری

علی قربانی

دانشگاه هنر اصفهان

مهندسی معماری

علی معروفی

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

علیرضا-علیزاده

دانشگاه کاشان

مهندسی معماری

علیرضا امیری

دانشگاه هنر

مهندسی معماری

علیرضا باقری

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسی معماری

علیرضا بهرامی نیا

دانشگاه کاشان

مهندسی معماری

غزاله تقی نیا

دانشگاه گلستان

مهندسی معماری

فاطمه احدیان

دانشگاه هنر

مهندسی معماری

فاطمه الیاسی

دانشگاه یزد

مهندسی معماری

فاطمه برهانی

 دانشگاه گیلان

مهندسی معماری

فاطمه بهار غلامی

دانشگاه گلستان

مهندسی معماری

فاطمه حسين زاده

دانشگاه هنر

مهندسی معماری

فاطمه حواج

دانشگاه مازندران

مهندسی معماری

فاطمه خاورزمینی

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

فاطمه دشتی

دانشگاه هنر

مهندسی معماری

فاطمه صالحی

دانشگاه شیراز

مهندسی معماری

فاطمه صداقت

دانشگاه هنر اصفهان

مهندسی معماری

فاطمه عرفانی

دانشگاه هنر اصفهان

مهندسی معماری

فاطمه عزالدین

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

فاطمه کتال

دانشگاه گلستان

مهندسی معماری

فاطمه محمدی

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

مهندسی معماری

فاطمه یادگاری

دانشگاه رازی کرمانشاه

مهندسی معماری

فائزه خطیب‌‌زاده

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

فائزه قسمایی

دانشگاه هنر

مهندسی معماری

فرانک حسینی

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسی معماری

فرج رزقی

دانشگاه گلستان

مهندسی معماری

فرزانه حاج عبدالباقی

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

فرزانه موسوی مطلق

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

فرشاد محمدی

دانشگاه كردستان

مهندسی معماری

فرشته محمودی

دانشگاه یزد

مهندسی معماری

فرناز خمسه

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

فرناز دهقانی

دانشگاه گلستان

مهندسی معماری

فرناز ضیایی

دانشگاه هنر اصفهان

مهندسی معماری

فرنوش فخری

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسی معماری

فروغ فرهادی

دانشگاه شیراز

مهندسی معماری

قدسیه نجفی

دانشگاه بین المللی  امام خمینی قزوین

مهندسی معماری

کامران دوستی

دانشگاه ایلام

مهندسی معماری

کیان دخت دیوان بیگی

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

کیانا کاشانی مطلق

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

کیمیا کریمی

دانشگاه گلستان

مهندسی معماری

کیوان دالوند

دانشگاه ارومیه

مهندسی معماری

گلشاد صالحی

بوعلی سینا همدان

مهندسی معماری

لیلا جهانگیری

دانشگاه بین المللی  امام خمینی قزوین

مهندسی معماری

لیلا خسرویان

دانشگاه شیراز

مهندسی معماری

مائده میردامادی

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

محبوبعلی همایی

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

محدثه السادات حمیدی

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسی معماری

محدثه امیری

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

محدثه مجدی

دانشگاه زنجان

مهندسی معماری

محسن عرب

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسی معماری

محمد ادیبی

دانشگاه یزد

مهندسی معماری

محمد اکبریان

شهید رجایی تهران

مهندسی معماری

محمد انصاری

دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی معماری

محمد حسین نخعی

دانشگاه تبریز

مهندسی معماری

محمد خدابنده لو

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

محمد رجاییان

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

محمدرضا شرفیان

دانشگاه زنجان

مهندسی معماری

محمد شارجیان

دانشگاه بین المللی  امام خمینی قزوین

مهندسی معماری

محمد شیخ الحکمایی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مهندسی معماری

محمد عزیزی

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

محمد علی قربانی

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

محمد مسعود جودکی

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

محمدرضا کارگر بهرابادی

دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی معماری

محمدصالح ملکوتی

دانشگاه شیراز

مهندسی معماری

مرتضی دیمه گی

دانشگاه شیراز

مهندسی معماری

مرتضی منصورنژاد

دانشگاه یزد

مهندسی معماری

مرضيه مجيدي

دانشگاه هنر

مهندسی معماری

مرضیه پور رمضان

دانشگاه هنر

مهندسی معماری

مرضیه رنجبر

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

مرضیه کریمی درگاه

دانشگاه بین المللی  امام خمینی قزوین

مهندسی معماری

مریم توکلی

دانشگاه تربيت مدرس

مهندسی معماری

مریم جوانمردی

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسی معماری

مریم شائیان

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

مریم قاسمی

دانشگاه یزد

مهندسی معماری

مریم قرمزیان

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

مریم مشایخی

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسی معماری

مریم معمارزاده

دانشگاه هنر

مهندسی معماری

مریم موحدیان

 دانشگاه گیلان

مهندسی معماری

مریم یارضوی

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

مطهره احمدی

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

معصومه طهان

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

معین نصرالهی

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

ملیکا(زهرا)حریری

دانشگاه كردستان

مهندسی معماری

منصوره خصالی

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسی معماری

مهسيما مظلوم

دانشگاه یزد

مهندسی معماری

مهتاب اسماعیل پور

 دانشگاه گیلان

مهندسی معماری

مهتاب گرگانی نژاد

دانشگاه هنر اصفهان

مهندسی معماری

مهتاب مسگرانی

دانشگاه شیراز

مهندسی معماری

مهدی حسینی

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

مهدیس رشیدی

دانشگاه تربيت مدرس

مهندسی معماری

مهدیه عباس زاده

دانشگاه گلستان

مهندسی معماری

مهدیه میر

دانشگاه شیراز

مهندسی معماری

مهرناز دستگیر

دانشگاه هنر اصفهان

مهندسی معماری

مهرناز فضلی

دانشگاه شیراز

مهندسی معماری

مهرناز مشعوف

دانشگاه هنر

مهندسی معماری

مهسا ابراهیمی

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

مهسا باقری

دانشگاه هنر

مهندسی معماری

مهسا حمیدی

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسی معماری

مهسا رحیمی

دانشگاه شیراز

مهندسی معماری

مهسا سبزواریان

دانشگاه صنعتی شاهرود

مهندسی معماری

مهسا شاه جهانی

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسی معماری

مهسا کریمی نژاد

 دانشگاه گیلان

مهندسی معماری

مهستی کمالی

دانشگاه هنر

مهندسی معماری

مهشید هروآبادی

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسی معماری

ميترابيات

دانشگاه یزد

مهندسی معماری

میلاد شیرازیان

دانشگاه تربيت مدرس

مهندسی معماری

نادیا اشرفی

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسی معماری

نادیارحمان

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

ناهید دهقانی

دانشگاه باهنر کرمان

مهندسی معماری

نرگس ابوالحسنی

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

نرگس عافی

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

نرگس مالک

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

نسترن توکلی

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

نسترن کشاورز افشار

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مهندسی معماری

نسترن کیومرثی

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

مهندسی معماری

نسیم فیروز مهر

دانشگاه بین المللی  امام خمینی قزوین

مهندسی معماری

نگار دهقان

دانشگاه تربيت مدرس

مهندسی معماری

نگین عربشاهی

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

نوشین رضایی

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

نیکو خدایی

دانشگاه بین المللی  امام خمینی قزوین

مهندسی معماری

نیلوفر احمدی

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

نیما یحیی پور

دانشگاه هنر

مهندسی معماری

نیماعبیدزاده

دانشگاه هنر

مهندسی معماری

هاله طاهري

دانشگاه كردستان

مهندسی معماری

هانیه امجدی منش

دانشگاه باهنر کرمان

مهندسی معماری

هانیه کمان زاده سرخ

 دانشگاه علم و صنعت

مهندسی معماری

هانیه نصر

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

هانیه نظری

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

هانیه نعمتی

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

مهندسی معماری

هانیه یزدانی شکیب

دانشگاه یزد

مهندسی معماری

هدی قاضی زاهدی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مهندسی معماری

هیمن امانی

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

وحید امینی

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

وحید صابری

دانشگاه کاشان

مهندسی معماری

وحید عزیزی

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

ویدا غلامی

دانشگاه هنر

مهندسی معماری

ویدا کاظمی

بوعلی سینا همدان

مهندسی معماری

ياسمن باسره

دانشگاه گلستان

مهندسی معماری

ياسمن پرورش نيا

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مهندسی معماری

یاسمن فرح اور

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی معماری

یانا کاشانی مطلق

 دانشگاه تهران

مهندسی معماری

یگانه اکبری راد

دانشگاه تربيت مدرس

مهندسی معماری

یلدا موسوی

دانشگاه تبریز

مهندسی معماری

 پوریا بیک زاده

 دانشگاه تهران

 مهندسی معماری

 سارا شكوه

 دانشگاه تهران

 مهندسی معماری

 ساينا رضايى

دانشگاه تربيت مدرس

 مهندسی معماری

 محمدرضا بحر آبادی

دانشگاه فردوسی مشهد

 مهندسی معماری

ابان موسوی

دانشگاه شهید بهشتی

 مهندسی معماری

ابوالفضل نوری تکلدانی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 مهندسی معماری

اسدالله بزرگوار

دانشگاه شیراز

 مهندسی معماری

اعظم (آذر) روحانی

دانشگاه صنعتی شاهرود

 مهندسی معماری