آنالیز سؤالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته  سالهای 90 تا 93 (متمرکز- آزاد و سراسری)

 

ردیف

مباحث

تعداد سؤالات آزمون سالهای

90

91

92

93

عمومی

1

فرهنگ و معارف اسلامی

20

20

20

20

2

زبان و ادبیات فارسی

20

20

20

20

3

زبان خارجه

20

20

20

20

مجموع سؤالات

60

60

60

60

 

ریاضی و هندسه ریاضی

ردیف

مباحث

تعداد سؤالات آزمون سالهای

90

91

92

93

1

مباحث مقدماتی

-

-

-

-

2

تابع

2

2

1

2

3

حد، پیوستگی و مجانب

3

3

3

1

4

مشتق

2

2

2

2

5

کاربرد مشتق

4

1

1

2

6

انتگرال

-

-

1

1

7

کاربرد انتگرال

1

-

-

1

8

دنباله و سری

1

-

-

-

9

توابع دو متغیره

1

-

-

-

10

معادلات دیفرانسیل

1

-

-

-

11

بردار، خط و صفحه

-

1

-

-

12

اعداد مختلط

-

1

-

-

13

ماتریس و دستگاه

-

-

1

1

14

آمار

-

-

-

-

15

آنالیز و احتمال

-

-

1

-

16

هندسه ریاضی

5

10

10

10

مجموع سؤالات

20

20

20

20

 

 

ردیف

مباحث

تعداد سؤالات آزمون سالهای

90

91

92

93

ایستایی

1

بردار، نیروها و ...

-

-

-

-

2

گشتاور، تعادل، عکس­العمل­های تکیه­گاهی و ...

3

3

5

1

3

خرپاها

2

1

1

2

4

تیرها

1

1

2

1

5

مقاومت مصالح

3

6

2

3

6

خواص هندسی سطوح

1

1

-

3

مجموع سؤالات

10

12

10

10

 

 

ردیف

مباحث

تعداد سؤالات آزمون سالهای

90

91

92

93

عناصر و جزئیات ساختمانی

1

مباحث اولیه، شناخت انواع خاک و زمین، خاکبرداری و ...

-

-

-

-

2

پی، انواع آن و روشهای اجرایی آن

2

-

-

2

3

دیوارچینی و روشهای اجرایی آن و محافظت از دیوارها در برابر رطوبت

2

5

1

2

4

انواع بازشو و درگاه در دیوار، در و پنجره

1

-

-

1

5

سقف­سازی و روشهای اجرایی آن در انواع ساختمان و سقف کاذب، قوس

1

4

1

2

6

درزهای ساختمانی

1

-

1

1

7

کفسازی- محوطه­سازی- نماسازی- نازک­کاری

1

3

1

2

8

تکنولوژی ساختمانهای فلزی

-

-

-

-

9

تکنولوژی ساختمانهای بتنی

-

-

-

-

10

آیین­نامه­ها

-

-

-

-

11

ساختمانهای با مصالح بنایی

-

1

3

-

مجموع سؤالات

8

13

7

10

 

 

ردیف

مباحث

تعداد سؤالات آزمون سالهای

90

91

92

93

شناخت مواد و مصالح

1

ویژگی و خواص مواد و مصالح ساختمانی

-

1

2

2

2

سنگ

4

1

1

-

3

خاک

-

-

1

-

4

آجر، کاشی و سرامیک

1

1

-

1

5

گچ

-

-

-

-

6

آهک

-

-

1

-

7

سیمان

1

-

1

1

8

بتن

-

1

2

-

9

ملاتها

1

1

1

1

10

چوب

1

1

1

1

11

فلزات

-

-

-

-

12

شیشه

-

-

1

1

13

قیر و فرآورده­های نفتی

-

1

-

-

14

پلاستیک، رنگ و مصالح جدید

-

-

1

1

15

مصالح عایق­بندی حرارتی و آکوستیکی

-

-

-

-

مجموع سؤالات

8

7

12

8

 

 

 

ردیف

مباحث

تعداد سؤالات آزمون سالهای

90

91

92

93

متره و برآورد

1

آشنایی با روند اجرایی پروژه- انواع قراردادها و شرایط عمومی پیمان و روشهای متره و برآورد و ...

2

3

1

2

2

آشنایی با سرفصل­های ساختمانی براساس فهرست بهاء واحدهای مربوطه و برآورد مقادیر

3

3

4

1

3

محاسبات و ضرایب مورد استفاده در متره و برآورد

1

2

2

1

مجموع سؤالات

6

8

7

4

 

 

ردیف

مباحث

تعداد سؤالات آزمون سالهای

90

91

92

93

تنظم شرایط محیطی و تأسیسات

1

شناخت عوامل جوی و جغرافیایی و تأثیرات آنها بر ساختمان

1

-

1

-

2

اقلیم و بررسی ویژگی ساختمان در اقلیم­های مختلف

3

4

4

2

3

روشهای انتقال و اتلاف حرارت و محاسبات و تعاریف مربوطه

3

1

-

3

4

آکوستیک

1

1

-

1

5

تأسیسات الکتریکی و علائم مربوط

1

-

1

1

6

آب- تصفیه آب- فاضلاب

-

-

-

-

7

لوله­کشی آب و فاضلاب

-

1

-

-

8

سرمایش، گرمایش، لوله کشی و علائم مربوطه

-

-

1

-

مجموع سؤالات

9

7

7

7

 

 

 

ردیف

مباحث

تعداد سؤالات آزمون سالهای

90

91

92

93

مبانی نظری و تئوری معماری

مبانی هنرهای تجسمی

1

عناصر و مفاهیم بصری

-

-

-

-

2

اشکال هندسی و مفاهیم مربوط به آن

-

-

-

-

3

رنگ­شناسی و تأثیرات بصری رنگها و ارتباط رنگها با اشکال هندسی و طراحی

-

-

-

-

4

سبکهای مختلف هنری و آثار هنرمندان

-

-

-

-

مجموع سؤالات

0

0

0

0

 

ردیف

مباحث

تعداد سؤالات آزمون سالهای

90

91

92

93

مبانی طراحی معماری

1

شناخت ابعاد مختلف طراحی و عوامل مؤثر در آن و تعاریف

5

-

3

2

2

تشخیص فرم منطبق با عملکرد، اقلیم و ...

3

-

1

3

3

شناخت عرصه­ها و فضاهای معماری و ارزش­های فضایی

-

3

2

2

4

عناصر تشکیل دهنده فضای معماری

2

-

-

2

5

طراحی، رولوه، برداشت نقشه، آبرنگ و ...

-

-

3

-

مجموع سؤالات

10

3

9

9

 

 

 

ردیف

مباحث

تعداد سؤالات آزمون سالهای

90

91

92

93

تاریخ  معماری

تاریخ معماری ایران و اسلام

1

معماری قبل از هخامنشی

1

1

3

-

2

معماری پارسی- پارتی

-

2

-

-

3

سبک خراسانی و رازی

-

-

1

-

4

سبک آذری و اصفهانی و معماری معاصر ایران (قاجار و پهلوی)

3

-

-

-

5

شناخت عناصر و تزئینات معماری ایرانی

1

4

1

4

6

شناخت بناها و عملکرد آنها

1

2

2

2

7

شناخت بناها از روی پلان، نما و مقطع

-

1

-

2

8

شناخت هنرمندان و معماران بناها

1

-

2

1

9

معماری سایر کشورهای اسلامی

-

-

-

1

مجموع سؤالات

7

10

9

10

 

ردیف

مباحث

تعداد سؤالات آزمون سالهای

90

91

92

93

تاریخ معماری جهان

1

معماری ما قبل تاریخ و بین­النهرین

1

-

-

-

2

خاور دور

-

-

1

-

3

مصر

2

-

-

-

4

اتروسک و تمدنهای اژه­ای

-

-

-

-

5

یونان

-

-

-

-

6

رم بیزانس- رومانسک

-

2

1

-

7

گوتیک

-

1

-

-

8

رنسانس

-

1

-

1

9

باروک- روکوکو

-

-

-

-

10

معماری مدرن و معاصر

3

-

2

1

11

شناسایی بنا از روی پلان و مقطع و نما و تعاریف

-

-

-

2

مجموع سؤالات

6

4

4

4

 

 

ردیف

مباحث

تعداد سؤالات آزمون سالهای

90

91

92

93

پرسپکتیو

1

پرسپکتیوهای موازی

2

4

3

4

2

پرسپکتیوهای مرکزی

2

5

3

4

3

سایه و انعکاس

2

-

2

-

مجموع سؤالات

8

9

9

6