کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ویژه آن دسته از دانش آموختگانی است که یا دارای مدرک کاردانی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشند و یا دانش آموختگان دوره های معادل کاردانی (دارندگان مدرک معادل) به شرط آنکه دوره فوق با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزارشده باشد و مدرک معادل آنان مورد تائید وزارت متبوع باشد.

دارندگان مدرک تحصیلی با ارزش بالاتر از کاردانی (فوق دیپلم) حق شرکت در این آزمون را ندارند.

کنکور سراسری تنها در رشته معماری از سال 1375 تا سال 1379 تحت عنوان آزمون «کاردانی به کارشناسی ارشد» برگزار می شد. اما این آزمون از سال 1380 تا سال جاری با عنوان آزمون «کاردانی به کارشناسی معماری» برگزار می شود.

کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد از سال 1381 و دانشگاه علمی کاربردی از سال 1384، در رشته معماری برگزار شده است.

تا سال 1390 آزمون سراسری مرداد ماه، آزمون دانشگاه آزاد آذر ماه و آزمون دانشگاه جامع علمی کاربردی دی یا اسفند ماه هر سال برگزار می شد.