ریاضی و هندسه ریاضی

اولویت مطالعه

عنوان کتاب

***

رياضي عمومي - ليتهلد - جرج توماس

**

جزوه رياضي معماري - آكادمي تخصصي معماري

**

جزوه هندسه رياضي - آكادمي تخصصي معماري

ایستایی

اولویت مطالعه

عنوان کتاب

**

استاتيك - بي‌ير جانستون - ترجمه دكتر ابراهيم واحديان

**

مقاومت مصالح - بي‌ير جانستون - ترجمه دكتر ابراهيم واحديان

***

جزوه كلاسي ايستايي - دکتر سعيد سعيدي‌پور - آكادمي تخصصي معماري

عناصر و جزئیات ساختمان

اولویت مطالعه

عنوان کتاب

****

مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني - نشريه 55 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

****

جزئيات معماري ساختمان‌هاي آجري - نشريه 92 سازمان برنامه و بودجه

*

عناصر و جزئيات ساختمان - هنرستان

***

فن‌آوري ساختمان‌هاي بتني و فولادي - هنرستان

*

ساختمان‌سازي - رابين بري ترجمه اردشير اطيابي

*****

جزوه كلاسي دکترسعید سعيدي‌پور - آكادمي تخصصي معماري

شناخت مواد و مصالح ساختمانی

اولویت مطالعه

عنوان کتاب

****

نشريه 55 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

****

بحث 5 مقررات ملي ساختمان

**

شناخت مواد و مصالح - هنرستان

***

مصالح ساختمانی - سام فروتن

**

مصالح ساختماني - استاد احمد حامي

*****

جزوه كلاسي دکترسعید سعيدي‌پور - آكادمي تخصصي معماري

متره و برآورد

اولویت مطالعه

عنوان کتاب

***

فهرست بها ابنيه - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

***

شرايط عمومي پيمان - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

***

متره و برآورد - دکتر سعيد سعيدي‌پور - آكادمي تخصصي معماري

تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات

اولویت مطالعه

عنوان کتاب

*****

اقليم و معماري - دكتر مرتضي كسمايي

****

راهنمايي طراحي اقليمي - دكتر مرتضي كسمايي

****

آشنايي با ابنيه سنتي ايران - دكتر وحيد قباديان

**

تأسيسات ساختمان - هنرستان

**

تأسيسات ساختمان - مهندس مجتبي نائينيان

*****

جزوه تنظيم شرايط محيطي و تأسيسات - آكادمي تخصصي معماري

ترسيم فني، نقشه‌كشي ساختمان و پرسپكتيو

اولویت مطالعه

عنوان کتاب

*****

رسم فني و نقشه‌كشي ساختمان و پرسپكتيو - دکتر سعيد سعيدي‌پور- آكادمي تخصصي معماري

مبانی نظری و تئوری معماری

اولویت مطالعه

عنوان کتاب

*****

جزوات مبانی تظری دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علم و صنعت

****

مباني سواد بصري - دونيس ا. دانيس - ترجمه مسعود سپهر

***

زبان تصوير - گئورگي كپس - ترجمه فيروزه مهاجر

***

مباني طراحي معماري - هنرستان

****

معماري، فرم، فضا نظم - فرانسيس دي‌كي چينگ

**

مباني هنرهاي تجسمي - هنرستان

***

معماري، رنگ و انسان - مهندس ابوالقاسم سيدصدر

***

مباني هنرهاي تجسمي - دكتر حليمي

***

فضا - زمان - معماري - ترجمه‌ي منوچهر مزيني

*****

جزوه مباني هنرهاي تجسمي - آكادمي تخصصي معماري

تاريخ معماري ايران و اسلام

اولویت مطالعه

عنوان کتاب

****

سبك‌شناسي معماري ايران - استاد محمدكريم پيرنيا

****

آشنايي با معماري اسلامي ايران - استاد پيرنيا

***

معماری معاصر ایران - امیر بانی مسعود

***

معماري اسلامي - هيلن براند

****

معماري ايران - آرتور پوپ

**

کتاب آشنایی با بناهای تاریخی - هنرستان - چاپ قدیم

*

کتاب آشنایی با بناهای تاریخی - هنرستان - چاپ جدید

****

تاريخ هنر و معماري ايران در دوره اسلامي - دكتر محمديوسف كياني

***

هنر ايران - آندره گدار

****

جزوه تاريخ معماري - آكادمي تخصصي معماري

تاريخ معماري جهان

اولویت مطالعه

عنوان کتاب

****

مباني و مفاهيم در معماري معاصر غرب - دكتر وحيد قباديان

****

آشنايي با معماري جهان - دكتر محمدابراهيم زارعي

**

خلاصه تاريخ هنر - دكتر پرويز مرزبان

*

هنر در گذر زمان - هلن گاردنر (فقط بخش‌هاي مربوط به معماري)

*****

جزوه تاريخ معماري جهان - آكادمي تخصصي معماري


*مطالعه كتاب «حل تشريحي آزمونهاي كارداني به كارشناسي معماري»؛ دکتر سعيد سعيدي‌پور، براي آشنايي كامل با سؤالات آزمونهاي دانشگاه دولتي، آزاد و علمي كاربردي و پاسخ‌هاي تشريحي آن موكداً به داوطلبان عزيز توصيه مي‌شود.