برای مشاهده سوالات کنکورهای سراسری کاردانی به کارشناسی + پاسخنامه تشریحی به بخش عضویت مراجعه فرمایید،پس از تکمیل فرم عضویت از قسمت دانلود می توانید سوالات و پاسخنامه کنکور سالهای گذشته را دریافت نمایید.