با توجه به زمان باقی مانده تا کنکور  کاردانی به کارشناسی معماری، ارزش روزها و حتی ساعت هایی که برای درس خواندن صرف می کنیم بسیار بالاتر از قبل است، پس بهتر است این زمان را در راه درست آن صرف کنیم. با در نظر گرفتن این دغدغه آکادمی تخصصی معماری تصمیم گرفت تا تجربیات رتبه ها و مشاوران خود را برای رسیدن به این هدف در اختیار تمامی دوستان قرار دهد. مطمئناً راهی که رتبه های برتر سال گذشته طی کرده اند می تواند راه گشای مشکلات شما در برنامه ریزی درسی این 3ماه باشد.
در این راستا مصاحبه های کوتاهی با رتبه های کنکور کاردانی به کارشناسی معماری سال 1393 انجام دادیم تا شما با بهره گیری از تجربیات آن ها و در نظر گرفتن شرایط خود بتوانید به بهترین شکل از زمان باقی مانده استفاده کنید.
توجه کنید که:
 در مصاحبه ها نظرات شخصی هر فرد گفته شده و شما باید با در نظر گرفتن شرایط خود همانند سطح علمی در دروس مختلف ،میانگین ساعات درس خواندن خود در هر هفته و... از مطالب گفته شده استفاده کنید.

-مصاحبه با نوید رسولی رتبه  1  آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1393

-مصاحبه با ایلین خداوردیان رتبهآزمون کاردانی به کارشناسی سال 1393

-مصاحبه با زهرا صفوی رتبه آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1393

-مصاحبه با مهسا رنجبر  رتبهآزمون کاردانی به کارشناسی سال 1393

-مصاحبه با بهاره دکیا  رتبه 5 آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1393

-مصاحبه با مریم عر فانی منش رتبهکاردانی به کارشناسی سال 1393

-مصاحبه با پریسا حاتمی قلهک زاده  رتبهآزمون کاردانی به کارشناسی سال 1393

-مصاحبه  با المیرا معینی رتبهآزمون کاردانی به کارشناسی سال 1393

-مصاحبه با مونا قنبری  رتبهآزمون کاردانی به کارشناسی سال 1393

-مصاحبه  با محمد جواد میرزایی رتبه 10  آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1393