رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر:

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند.

مواد امتحانی

نام رشته امتحانی

کد

عمران با گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

- مدیریت پروژه و ساخت

- معماری (کلیه گرایش ها)

- فناوری معماری

- معماری و انرژی

- مدیریت ساخته ها

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

3.مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

(نظریه ها و روش های مدیریت پروژه - فناوری های ساخت و سیستم های ساختمانی)

مدیریت پروژه و ساخت

 

2501

رشته ها و گرایش های معماری

- فناوری معماری (گرایش های بیونیک و دیجیتال)

-معماری و انرژی معماری

-بازسازی پس از سانحه

- مطالعات معماری

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

3.مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل : (مبانی نظری معماری - مبانی تکنولوژی معماری)

4.مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل : مبانی نظری پیشرفته - تکنولوژی معماری پیشرفته)

معماری

- فناوری معماری

- معماری اسلامی

2502

 

ضریب مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد

ضریب آزمون درس استعداد تحصیلی

ضریب آزمون درس زبان خارجی

کد رشته امتحانی

نام گروه آزمایشی

ردیف

تعداد

تا

از

4

1

1

6

2506

2501

هنر

5

 نحوه پذیرش:

الف) معرفی اولیه داوطلبان  :پس از برگزاری آزمون،کارنامه ای در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته بر اساس آن اقدام به انتخاب رشته نموده و بر اساس کدرشته محل های انتخابی ،معرفی اولیه داوطلبان به صورت چند برابر، براساس 80 درصد نمره کل آزمون و 20 درصد معدل(60 درصد معدل تراز شده مقطع کارشناسی و 40 درصد معدل تراز شده کارشناسی ارشد )و با توجه به سهمیه داوطلب صورت خواهد گرفت.

ب)پذیرش نهایی داوطلبان: پذیرش نهایی از بین داوطلبان معرفی شده به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر اساس نتیجه آزمون کتبی و نتیجه مصاحبه(بررسی مدارک و یا هر روش دیگر مطابق آیین نامه های مربوط)اولویت کد رشته محل های انتخابی و ظرفیت اعلام شده صورت خواهد گرفت. شایان ذکر است گزینش نهایی آزمون بر اساس 50 درصد نمره آزمون کتبی و 50 درصد نمره مصاحبه انجام خواهد شد.