رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر:

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند.

مواد امتحانی

نام رشته امتحانی

کد

عمران با گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

- مدیریت پروژه و ساخت

- معماری (کلیه گرایش ها)

- تکنولوژی معماری

- انرژی معماری

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

3.مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

(نظریه ها و روش های مدیریت پروژه - فناوری های ساخت و سیستم های ساختمانی)

مدیریت پروژه و ساخت - معماری

- عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

- عمران - مدیریت پروژه و ساخت

2501

رشته ها و گرایش های معماری

- تکنولوژی معماری

- انرژی معماری

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

3.مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل : (مبانی نظری معماری - مبانی تکنولوژی معماری)

4.مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل : مبانی نظری پیشرفته - تکنولوژی معماری پیشرفته)

معماری

- معماری اسلامی

- رشته ها و گرایش های معماری

2502

 

ضریب مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد

ضریب آزمون درس استعداد تحصیلی

ضریب آزمون درس زبان خارجی

کد رشته امتحانی

نام گروه آزمایشی

ردیف

تعداد

تا

از

4

1

1

6

2506

2501

هنر

5