در صورت دسترسی به جزوات کامل هر درس معتبر معماری ، استفاده از جزوه و تنها مرور کتاب‌های اصلی توصیه می‌گردد. در غیر این صورت مطالعه تمام منابع پیشنهادی الزامی است.

سطح درس

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

توضیحات

تقسیم بندی مباحث

زبان تخصصی انگلیسی

·    زبان تخصصی پیشرفته معماری برای دانشجویان و متخصصان، محمدجواد مهدوی نژاد.

 

· فرهنگ تصویری معماری، فرانسیس دی کی چینگ

  · Essential Words for TOEFL» (استیون جی ماتیسن، ترجمه زهرا بحری) 

   

·    با مطالعه زبان تخصصی - آکادمی تخصصی معماری نیاز به مطالعه سطح دو و دسته بندی بهتری در ذهن شما بوجود می آید.

شناخت معماری ایران

(آراء و مصادیق)

·    سبک شناسی معماری ایرانی، کریم پیرنیا

·    آشنایی با معماری اسلامی ایران، غلامحسین معماریان

·    جزوه معماری اسلامی دکتر متدین، دانشگاه تهران.

·   آشنایی با معماری جهان، ابراهیم زارعی.

· معماری غرب، ریشه ها و مفاهیم ، امیر بانی مسعود.

   

·    با مطالعه جزوه شناخت معماری ایران - آکادمی تخصصی معماری نیاز به مطالعه سطح یک و دو نیست و دسته بندی بهتری در ذهن شما بوجود می آید.

· در قسمت منابع معرفی شده در سطح دو تنها بخش مربوط به ایران مطالعه شود.

شناخت و تحلیل معماری معاصر

 (ایران و جهان)

·    جزوه «معماری معاصر ایران» و «شیوه‌ها و مکاتب آموزش معماری»،  دوره دکتری معماری، دکتر اعتصام

 

·    معماری معاصر ایران ،امیر بانی مسعود (بناها، معماران، دوره، تاریخ ساخت).

·   مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب ،وحید قبادیان.

 

·    از زمان و معماری، منوچهر مزینی.

·  پست مدرنیته و معماری، بررسی جریان های فکری و معماری غرب، امیر بانی مسعود.

·  پست مدرنیسم چیست؟، چارلز جنکز، ترجمه فرهاد مرتضایی.

·    نقد آثاری از معماری معاصر ایران، مهندسین مشاور نقش.

·    با مطالعه جزوه شناخت معماری ایران - آکادمی تخصصی معماری نیاز به مطالعه سطحوح ارائه شده نیست و دسته بندی بهتری در ذهن شما بوجود می آید.

مبانی نظری معماری

·    مبانی نظری معماری، غلامحسین معماریان

·    بعد پنهان، ادوراد تی. هال، ترجمه منوچهر طبیبیان

·    بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران، وحید قبادیان (اصول و روش‌ها و عناصر سنتی 

·  درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی، عبدالحمید نقره‌کار و همکاران.

·  مبانی نظری معماری، عبدالحمید نقره‌کار- انتشارات پیام نور

· حکمت هنر اسلامی، دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشگاه هنر اسلامی تبریز 

· مقالات شهر اسلامی، دکتر نقی‌زاده

· پارادایم های پردیس، درآمدی بر بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی، آزاده شاهچراغی

· مقالات دکتر شاهچراغی در مورد باغ ایرانی

· مقالات محمد کریم پیرنیا در مورد باغ ایرانی

· زیبایی شناسی در معماری، یورگ کورت گروتر

·    با مطالعه جزوه مبانی نظری- آکادمی تخصصی معماری نیاز به مطالعه سطحوح ارائه شده نیست و دسته بندی بهتری در ذهن شما بوجود می آید.