کد نمایندگی

001004

استان

خراسان رضوی

شهرستان

سبزوار

آدرس

سبزوار ، میدان نجار آباد ، خیابان 24 متری انقلاب ، روبه روی نیستان

کد شهر

شماره تلفن

نام مدیر نمایندگی

آقای علی مختاری فر

شماره همراه

 Mokhtarifar.ali@gmail.com - 09354936101