کد نمایندگی

 

استان

زنجان

شهرستان

زنجان

آدرس

سعدی وسط. کوچه موسوی .ساختمان پارسا .آموزشگاه خانه معماری

کد شهر

024

شماره تلفن

33365388

نام مدیر نمایندگی

مجتبی اسمخانی

شماره همراه

09193438720