کد نمایندگی


استان

مازندران

شهرستان

ساری

آدرس

میدان شهرداری، خیابان مازیار، مازیار4، پلاک 22

کد شهر

011

شماره تلفن

33321261

نام مدیر نمایندگی

خانم زینب صالحی

شماره همراه

09116969362