کد نمایندگی

 

استان

زاهدان

شهرستان

زاهدان

آدرس

دانشگاه ٣_سمت چپ_بعد از گلبرگ ٤

کد شهر

054

شماره تلفن

33430415

نام مدیر نمایندگی

سرکار خانم مسرور

شماره همراه

09372397138