کد نمایندگی

 

استان

اهواز

شهرستان

دزفول

آدرس

خیابان شریعتی کوچه چولیان  خدمات آموزشی سازمان سنجش

کد شهر

061

شماره تلفن

42260180

نام مدیر نمایندگی

مهندس بقا مفرد

شماره همراه

09168874998