کد نمایندگی

استان

اصفهان

شهرستان

کاشان

آدرس

ميدان قاضي اسدالله، كاروانسراي گذر تاريخي حاجي، مدرسه معماري كرياس

کد شهر

031

شماره تلفن

٥٥٤٤٢٨٦٨

نام مدیر نمایندگی

خانم احمدیان

شماره همراه

٠٩١٣٧٢٦٧٥٣٦