کد نمایندگی

 

استان

شهرکرد

شهرستان

شهرکرد

آدرس

خیابان شریعتی. روبروی پزشکی قانونی.نبش کوچه3

کد شهر

038

شماره تلفن

33352181

نام مدیر نمایندگی

میلاد هاشمی

شماره همراه

09905237363