کد نمایندگی

001003

استان

شیراز

شهرستان

شیراز

آدرس

چهارراه سینما سعدی. ابتدای خیابان ۳۰متری. طبقه فوقانی. بانک کشاورزی

کد شهر

071

شماره تلفن

۳۲۳۴۷۸۵۸
۳۲۳۴۴۶۱۲
۰۹۱۲۰۳۸۶۹۴۲

نام مدیر نمایندگی

خانم تمجیدی فر