آدرس: خیابان سعدی شرقی، 100 متر جلوتر از چهارراه سعدی، بین کوچه 36 و 38، طبقه همکف

مدیر:امیر زمانی

موبایل:۰9132834223

تلفن: 038 33352181