کد نمایندگی

بندرعباس

استان

بندرعباس

شهرستان

بندرعباس، بلوار دانشگاه آزاد، کوچه دانشگاه8، مجتمع صدف، نیم طبقه دوم

آدرس

076

کد شهر

3366014

شماره تلفن

سمانه محمدپور

نام مدیر نمایندگی

09176162815

شماره همراه