ابوالحسن کریمی                                                                           karimi_abolhassan@yahoo.com

  سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا 1391تا 1394

کارشناسی معماری دانشگاه فردوسی مشهد 1384 تا 1389

سوابق کاری :

دفتر معماری بن مشهد 1388 تا 1390

تاسیس استودیو معماری ساو مشهد -1389 تا 1392

دفتر معماری name Architects  - تهران 1393 تا کنون

کارگاهها و دوره‌های آموزشی :

کارگاه آموزشی مدل‌سازی پیشرفته Rhinoceros - مشهد تابستان 94

کارگاه آموزشی مدل‌سازی پیشرفته Rhinoceros تبریز زمستان 93

کارگاه طراحی و ساخت دیجیتال  Magnetic Fields"" تابستان 1392 دستیار آقای مهندس خبازی

کارگاه طراحی و ساخت دیجیتال Karbandi"" تابستان 1391 - دستیار آقای مهندس خبازی

همکاری با موسسه ی مهراز هشت-آموزش راینو و گرس هاپر-مشهد-تابستان 1391

کارگاه آموزشی طراحی با اجزا ساده "Design Component" تابستان 1390 با همکاری استودیو معماری ساو

سخنرانی :

سخنرانی با موضوع " پیشرفت های نوین در نرم‌افزارهای معماری" در همایش "Design_Material Computation " دانشگاه خیام مشهد زمستان 1391

دبیر همایش "Algo-Tecture" با موضوع  طراحی و ساخت دیجیتال جهاد دانشگاهی مشهد -تابستان 1391

مهارت های نرم افزاری :

Rhinoceros + ( Grasshopper – V ray for Rhinoceros )

3dsMax + ( V ray for 3dsMax )

Autodesk AutoCAD

Sketch up

Revit Architecture

Adobe Photoshop - Adobe Illustrator - Adobe InDesign