معرفی نرم افزار فتوشاپ


 

نرم افزار فتوشاپ از دسته نرم افزارهای Imaqe Editorمی باشد به این معنا که به کمک این نرم افزار می توان بر روی تصاویر ویرایش نمود و حتی تصاویری در درون این نرم افزار خلق نمود.

هنر پست پروداكشن يا به تعبيري ديگر فرآيند پس از توليد يكي از مهمترين مراحل بهينه سازي خروجي سند رندر تك فريمي يا مولتي رندر مي باشد كه به كاربر كمك ميكند تا خروجي رندر كه از نرم افزارهايي سه بعدي گرفته شده است را با تغيير روي آن به بهترین نحو ممكن بهينه كند.

اين فرآيند به دو قسمت اصلي تقسيم مي شود :

1.   پست پروداكشن(فرآيند پس از توليد)

هر گونه تغييرات بعد از رندر نهايي نرم افزار سه بعدي براي بهبود اركان اصلي فضاي داخلي و خارجي كه به سه قسمت اصلي يعني نور پردازي، تكسچرينگ و شيپ هاي ورودي به رندر (پرسوناژ درخت، ماشين و...) مي باشد را فرآيند پس از توليد تعريف ميكنيم.

2.  پرزانته ديجيتال در معماري

پرزانته در معماري به فرآيندي اطلاق مي شود كه تمامي اركان يك پروژه معماري چه در معماري داخلي و چه در معماري خارجي نظير مطالعات، تحلیل ها، اطلاعات ماتريسي و متني پس از ترسیم بصورت دیاگرام های گرافیکی- معماری و پلان ها، مقاطع، رندر هاي خروجي سه بعدي پس از پست پروداکشن در كنار يكديگر به طرز ماهرانه و با اصول علمي كنار يكديگر قرار ميگيرند تا نتيجه نهايي پروژه معماري را در يك شيت يا چند شيت براي مخاطب به نمايش بگذارد تا مخاطب درك بهتري از آن پروژه حاصل كند.

پرزانه ديجيتال به سه بخش تقسیم می‌گردد؛

1) ترسیم و ارائه مطالعات و اطلاعات و تحلیل ها در قالب دیاگرام های گرافیکی- معماری

2)پرزنت مقاطع و پلان ها و پست پروداکشن رندرها

3) چیدمان تمام عناصر آماده شده در مراحل پیشین، در قالب شیت های معمارانه

(تصاویر نمونه کار دوره فتوشاپ آکادمی تخصصی معماری ، بهمن رئوفی)