دوره فاز 2 و تهیه نقشه های اجرایی

مدت زمان دوره: 30ساعت

مخاطبان : متقاضیان ورود به بازار کار (معمار)

پیش نیاز دوره: نرم افزار اتوکد

ویژگی دوره : کلاس ذیل در مجموع 10 جلسه سه ساعته می باشد.

برنامه کلاس شامل سه بخش خواهد بود:

  • آموزش و ارائه اطلاعات از طریق ترسیم و نمایش نمونه و دادن اطلاعات به صورت نگارش
  • ارائه تمرین هفته آتی
  • بررسی تمرین هفته گذشته و رفع اشکالات

هدف دوره:

برنامه کلاس که در ذیل آمده است ارائه روشی برای فاز2 کردن ابنیه و محوطه می باشد که با آماده سازی مدارک فاز 1 برای شروع فاز 2 آغاز می شود، و با تولید تمامی نقشه های فاز دو به صورت مرحله به مرحله به همراه آشنایی با لایه بندی،استانداردهای طراحی، علائم ترسیم، نحوه هماهنگ نمودن نقشه های معماری با سازه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی همراه است.