- رزومه استاد
- سرفصل دوره

کلاس در مجموع ۱۸ جلسه در هر هفته یک جلسه به مدت ۳ ساعت ارائه خواهد گردید.

برنامه کلاس شامل ۳ بخش خواهد بوده:

1.آموزش و ارائه اطلاعات از طریق ترسیم جزئیات و نحوه اجرا

2. ارائه تمرین هفته آتی

3. بررسی و رفع اشکال تمرین هفته ماقبل

برنامه هفتگی کلاس که در ذیل آمده است، ارائه روشی برای اجرایی نمودن یک ساختمان آپارتمانی با یک ویلا که توسط هر هنرجو انتخاب می گردد که از مرحله ارائه پلان، برش و نمای اجرایی تا جزئیات ساختمانی می باشد.

برنامه ۱۸ جلسه:

1.مفاهیم، تعاریف، اصول اولیه و پایه ۱

٢. مفاهیم، تعاریف، اصول اولیه و پایه ۲

٣. ترسیم نقشه پابه ای شامل گودبرداری و آمایش زمین

4. تعاریف و نحوه ترسیم نقشه های پلان ها

5. انتخاب و نحوه ترسیم برشها و جزئیات لازم برای تکمیل شیت برش

6.روشهای ترسیم نما و انواع شیوه های اجرای نما 

7.جلسه تمرین با نرم افزار اتوکد و روند ترسیم یک نقشه از ابتدا تا پایان ( جمع بندی ۶ جلسه گذشته )

8. بزرگنمایی و جزئیات اجرایی در و پنجره

9.بزرگنمایی و جزئیات اجرایی پله

۱۰. روش اجرای بنا از روی خاک، جزئیات اجرایی انواع عایقکاری کف و روی پی

۱۱. بزرگنمایی و جزئیات اجرایی سرویس و دستشویی

۱۲. جزئیات اجرایی سقفها و انواع ۱۳. جزئیات اجرایی کف سازی ها و شیبراهه ها

۱۴. جزئیات اجرایی سقف های کاذب

۱۵. جزئیات اجرایی آشپزخانه

۱۶. جزئیات اجرایی درزهای انبساط و انقلاع و روش ها

 ۱۷. جزئیات اجرایی برش دیوارها (WALL SECTION) ۱

 ۱۸. جزئیات اجرایی برش دیوارها (WALL SECTION) ۲